Ubiquitous Display Content Management

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Tietoliikenneohjelmistot
Mcode
T3005
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
55
Series
Abstract
Public displays have increased their presence in both research and actual deployment. Finding them in malls, university campuses or even bus stops has become more common. At the same time portable display devices with Internet connectivity have become more affordable. Most of these devices come equipped with a HTML5 compatible web browser, which enables the use of HTML5 and the browser as an application platform when developing applications. The goal of this thesis is to first evaluate existing public display solutions and then design and develop a prototype of a cloud-based display network. The design introduced in this thesis uses the latest web technologies to convert display devices into networked public displays, which can then be remote controlled through the cloud and shared with many users for collaborative content management. Our findings were focused around the authorization solution and content management for these displays. We discovered that traditional access control lists and role-based access control were insufficient for our requirements. We then developed our own solution to fit our needs. Our solution offers a more flexible support for any type of data, and is based on hierarchically representing the data as a graph. In addition, we found that HTML5 web applications offer a sufficient alternative to native applications in our use case.

Julkisten näyttöjen määrä on lisääntynyt katukuvassa ja niihin kohdistuu yhä enemmän tutkimustyötä. Julkisia näyttöjä näkee yhä useammin esimerkiksi ostoskeskuksissa, kampusalueilla ja jopa bussipysäkeillä. Samanaikaisesti Internet-yhteydellä varustetut kannettavat näyttölaitteet ovat halventuneet huomattavasti, eikä hinta ole enää esteenä niiden hankinnalle. Yleensä nämä näyttölaitteet tulevat HTML5-selaimella varustettuna, mikä mahdollistaa helposti HTML5:n ja selaimen käyttämisen sovellusalustana kehitettäessä sovelluksia näille laitteille. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia aiempia ratkaisuja julkisien näyttöjen käytöstä ja kehittää niiden pohjalta pilvessä toimiva julkisten näyttöjen verkko, johon voidaan liittää mikä tahansa kannettava näyttölaite. Järjestelmä käyttää web-teknologioita näyttölaitteiden muuntamisessa julkisiksi näytöiksi. Näin laitteiden sisältöä voidaan etähallita ja jakaa monen käyttäjän kesken sisällön hallitsemista varten. Työn tuloksena kehitimme prototyypin pilvipalvelusta, keskittyen erityisesti käyttöoikeuksien hallintaan sekä sisällön kuvaamiseen. Havaitsimme, että olemassa olevat käyttöoikeuksien hallintaratkaisut, kuten roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta (RBAC) sekä käyttöoikeuslistat (ACL) olivat riittämättömiä järjestelmän tarpeita ajatellen ja päädyimme kehittämään oman käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän. Kehitetty järjestelmä tarjoaa joustavamman tavan kuvata dataa hierarkisesti graafin muodossa. Tämän lisäksi totesimme, että HTML5 web-sovellukset pystyvät korvaamaan natiiveja sovelluksia riittävän hyvin järjestelmän käyttötarkoitusta ajatellen.
Description
Supervisor
Aura, Tuomas
Thesis advisor
Aura, Tuomas
Keywords
cloud service, web application, ubiquitous display, access control, authorization
Citation