Role of collaboration platforms in internal communication

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-12-16
Department
Major/Subject
Organization Design and Leadership
Mcode
SCI3094
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
70
Series
Abstract
This thesis examines how knowledge companies use collaboration platforms in their internal communication. The study compares collaboration platforms and how they re-late to companies’ digital communication tool landscape. Understanding is created for how employees choose communication channels and what are the outcomes for co-located companies and communication technologies. The research is a multiple case study conducted in collaboration with Fingertip and four customer companies. The participating companies were knowledge-work businesses based in Finland. The data consisted of 17 open-ended interviews. Co-located teams’ communication is similarly effective virtually as in-person. Collaboration platforms are used to organize existing work, clarify roles and create repositories of tacit knowledge available for everyone. I also collected a set of needs that contribute to choosing a communication channel, and what are the related outcomes for communication. The research found that collaboration platforms have high potential in meaningful collaboration in knowledge-work. They improve information sharing and transparency, but they are often complicated for users. Their potential benefits are also often undone, when everyone isn’t using them.

Tämä tutkielma käsittelee tietotyöorganisaatioiden käyttämiä kollaborointialustoja osana sisäistä viestintää. Tutkimuksessa vertaillaan kollaborointialustoja muihin digitaali-sen viestinnän työkaluihin. Uutta tietoa luodaan viestintäkanavien valinnasta, sekä mitä vaikutuksia viestintäteknologian valinnalla on viestinnän tuloksiin ja tehokkuuteen paikallisesti toimivissa yrityksissä. Tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena yhteistyössä Fingertipin sekä neljän heidän asiakasorganisaationsa kanssa. Osallistuneet yritykset ovat tietotyöhön keskittyviä yrityksiä, joiden pääkonttorit sijaitsevat Suomessa. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu 17 avoimiin kysymyksiin perustuvasta haastattelusta. Paikallisten yritysten viestintä on sunnilleen yhtä tehokasta digitaalisesti, kuin kasvokkain. Kollaborointialustoja käytetään työn jäsentämiseen, roolien kirkastamiseen sekä saavutettavan hiljaisen tiedon dokumentomiseen. Tutkimuksessa selvisi myös, mitkä tarpeet vaikuttavat viestintäkanavan valintaan, sekä miten eri kanavat vaikuttavat viestinnän tehokkuuteen. Tutkimuksessa havaittiin, että kollaborointialustoilla on mahdollista lisätä merkityksellistä kollaborointia tietotyössä. Ne parantavat tiedon jakamista sekä läpinäkyvyyttä, mutta ne ovat usein monimutkaisia käyttää. Niiden hyödyt saattavat jäädä saavuttamatta myös, jos kaikki työntekijät eivät ole alustalla mukana.
Description
Supervisor
Vuori, Natalia
Thesis advisor
Nevanlinna, Milla
Seppälä, Jane
Keywords
collaboration platform, internal communication, computer-mediated communication, communication technologies
Citation