Planering av ett fartyg med 25 passagerare och 1000 ton last för linjen Finland -England. Fart vid full last 12,5 knop. Klassat enligt "Det Norske Veritas" högsta klass med isförstärkning. Jämförande undersökning huvudsakligen ur ekonomisk synpunkt mellan diesel- och ångmaskineri

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1947
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
2 osaa ( 43, 12 s. + 12 piirrosta )
Series
Description
Keywords
Other note
Citation