Undersök vilken stegring av omloppstal och effekt kan uppnäs genom applikation av tvängsmatning å en 4-cyl. bilmotor, utvecklande vid 1500 omlopp 15 hkr, samt vilka konstruktiva omändringar betingas härav

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1923
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
82
Series
Description
Supervisor
Kyrklund, Harald
Keywords
Other note
Citation