Kantapään kautta – Miten narratiivinen rakenne voi tuoda esiin epäonnistumisen positiivisen voiman

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Creative Business Management
Language
en
Pages
44
Series
Abstract
Tämä taiteen maisterin opinnäyte käsittelee tarinankerrontaa ja epäonnistumista selvittääkseen, onko epäonnistumisella positiivinen puoli, ja jos mahdollista, miten sen voi löytaa. Voiko epäonnistumisesta tulla pohja henkilokohtaiselle kasvulle ja myönteiselle voimalle? Työn taiteellinen osuus koostuu tietokirjasta nimeltä Kantapään kautta, jonka olen kirjoittanut Miika Peltolan kanssa. Kirjaa varten haastattelimme 15 suomalaista eri alojen ammattilaista, jotka ovat tunnettuja niin menestyksestään kuin epäonnistumisistaan, heidän epäonnistumisen kokemuksistaan ja niistä yli pääsemisestä. Kantapään kautta -kirja julkaistiin Tammen kautta Suomessa tammikuussa 2012. Tyon teoreettisessa osassa sukellan syvemmälle siihen, miten tarinat ja narratiivit liittyvät epäonnistumisen positiivisen puolen loytämiseen. Tämän osan ydin on epäonnistumistarinan kertominen sankarin arkkityypin kautta. Arkkityyppiä sovelletaan kirjan haastateltaviin. Sankaritarinan raamina olen käyttänyt Joseph Campbellin Monomyyttiä (Hero's Journey). Käsittelen epäonnistumisen kokemusta liittämällä sen suurempaan narratiiviseen rakenteeseen, jolloin sen myönteiset puolet voidaan huomata paremmin.

This Master’s thesis studies storytelling and failure to find out if there is a positive side to failure and other negative experiences, and if possible, how it can be found. Can failure become a foundation for personal growth and positive vigor? The production part of the thesis consists of a non-fiction book by the author and Miika Peltola, Kantapään kautta (rough translation: The Hard Way). For the book we interviewed 15 Finnish professionals from different fields, who are well known for their success as well as failure, about their experiences of failure and getting over it. Kantapään kautta was published in Finland by Tammi in January 2012. In the theoretical part of the thesis I dive deeper into how narratives, stories, tie into finding the positive side of failure. Telling a failure story through the role of one archetype, the hero, is the core of this part. The archetype of the hero is applied to the characters of the book, the Finnish interviewees. As a frame of the hero story I use the Monomyth (Hero’s Journey) by Joseph Campbell. With the pattern, I treat the experience of failure by fitting it in a larger perspective from which its possible positive outcomes can be perceived.
Description
Supervisor
Rajanti, Taina
Keywords
failure, narrative structure, book writing, storytelling, mistakes, learning
Other note
Parts
  • Tuuti Piippo ja Miika Peltola: Kantapään kautta. Tietokirja. Tammi 2012.
Citation