Elintarvikejätteestä askartelumateriaalia: Case Fiskars crafting

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Muotoilu
Mcode
ARTS3015
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
31
Series
Abstract
Kandidaatin tutkielman tavoitteena oli luoda mielekäs menetelmä hyödyntää elintarvikejätettä askartelumateriaaliksi. Fiskars Groupin toimeksiantona tehty materiaalitutkimus kehitti biopohjaisen kierrätysmateriaalin reseptin, joka on helppo toteuttaa kotitalouksissa. Elintarvikejäte on erityisesti kotitalouksissa alihyödynnetty resurssi. Tuomalla askartelun kautta jätteen kierrätys osaksi kuluttajien elämää voisimme päästä lähemmäs laajempaa kierrätyskulttuuria. Aineistona toimi kirjallisuus biopohjaisista materiaaleista sekä tilastot elintarvikejätteen koostumuksesta. Produktiossa yleisimpiä elintarvikejätteitä ja niiden yhdistelmiä sekä prosessointi metodeja kehitettiin iteroiden. Lopputuloksia arviointiin empiirisin metodein niin rakenteen, kestävyyden ja käyttäjäystävällisyyden perusteella. Tutkimuksen tuloksena syntyi ohjeistus ja resepti elintarvikejätteen kierrättämiseksi askartelumateriaaliksi. Tämä ohjeistus on merkittävä saavutus, sillä se tekee bio- ja jätepohjaisten materiaalien valmistamisesta helpompaa. Lisäksi käyttämällä mikroaaltouunia nämä materiaalit saadaan kuivattua aiempaa nopeammin, jopa viidessä minuutissa. Ohje tarjoaa käytännössä testatun, turvallisen tavan hyödyntää elintarvikejätettä ilman lisäaineita. Työn johtopäätöksenä voidaan todeta opinnäytteen olevan esimerkki siitä, miten jätteen voisi nähdä arvokkaana raaka-aineena pikemminkin kuin roskana. Elintarvikejätettä ei hyödynnetä tarpeeksi korkealla jätehierarkian tasolla. Yksinkertaistetut ja käyttäjäystävälliset prosessit voivat houkutella ihmisiä kokeilemaan kierrätystä ja hyödyntämään jätettä. Tekemällä appelsiinin- ja porkkanankuorista sekä jätepaperista askartelumateriaalia voidaan jätteen stigmaa vähentää. Kierrätysmateriaaliresepti tarjoaa mahdollisuuksia askarteluun ja luovuuteen, mikä voi lisätä kiinnostusta kierrätykseen.

The aim of this bachelor's thesis was to create an appealing method to repurpose food waste into crafting material. The materials research study commissioned by the Fiskars Group developed a recipe for a biobased recycling material that is easy to complete in households. Food waste is an underutilized resource, especially in households. By bringing recycling into consumers' lives through crafting, we could move closer to an extensive recycling culture. The literature review consisted of writings on bio-based material production and statistics on the composition of food waste. In the production phase, the most common types of food waste and their combinations, as well as processing methods, were developed iteratively. The results were evaluated empirically based on structure, durability, and user-friendliness. As a result of the research, a manual and recipe for recycling food waste into crafting materials were created. This guide and its methods are significant achievements as it makes the production of bio-based materials easier than before. In addition, by using a microwave oven, these materials can be dried faster than with traditional methods, even in under five minutes. The guide provides a practically tested, safe way to utilize food waste without additives. The conclusion of the study can be seen as an example of how waste could be viewed as a valuable raw material rather than trash. Currently food waste is not sufficiently utilized on the higher levels of the waste hierarchy as it should be. Simplified and user-friendly processes can encourage people to try recycling and to utilize waste. By reusing orange and carrot peels as well as wastepaper to make crafting materials, we can start to reduce the stigma associated with waste. The recycling material recipe provides opportunities for crafting and creativity, which may increase interest in waste utilization.
Description
Supervisor
Paavilainen, Heidi
Thesis advisor
Puintila, Simo
Happonen, Arho
Keywords
biopohjainen, elitarvikejätteet, kierrätysmateriaalit, Fiskars, kierotalous, ympäristöystävälliset tuotteet, jätteiden hyötykäyttö
Other note
Citation