Kokeita raudan ja titaanin toisistaan erottamiseksi Otanmäen malmin ilmeniittirikasteesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1948
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
94 s. + liitt. 28
Series
Description
Supervisor
Unckel, H.
Keywords
Other note
Citation