Ihmisvirtojen mittaaminen ja mittausdatan soveltaminen kauppakeskuksissa: Nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-12-17
Department
Major/Subject
Translational Engineering
Mcode
ELEC3023
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
fi
Pages
54+7
Series
Abstract
Tässä diplomityössä selvitetään, mitä erilaisia ihmisvirran mittaamistekniikoita ja ihmisvirtadatan sovelluksia on käytössä kauppakeskuksissa kirjallisuuden ja haastattelututkimuksen avulla. Lisäksi selvitetään syitä kauppakeskuksen valinnalle, mittaamisen syitä ja miten ihmisvirtojen mittaamista hyödynnetään ja sovelletaan kauppakeskuksissa nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Tulokseksi saatiin, että nykypäivänä kauppakeskuksessa käytetään yleisesti kuorilaskennassa valokennosensoreita, lämpö- tai 3D-kameroita . Uusimmissa kohteissa käytetään lisäksi WiFi-seurantaa asiakkaiden kulkureittien määrittämiseen sekä demografiakameroita määrittämään asiakkaiden ikää ja sukupuolta. Demografiatietoa voidaan välittää älykkäisiin medianäyttöihin tuottamaan kohdennettua mainontaa. Ihmisvirtadatan sovelluksiin pääsi mm. tarpeenmukainen ilmastointi (DCV), joka säätää ilmastointia ihmismäärän tai hiilidioksiditasojen mukaan. Ihmisvirtojen mittaamisen lisäksi kauppakeskukselle on tärkeää asiakaskokemuksen mittaus ja on luotava positiivista asiakaskokemusta tunnelman avulla.

This thesis defines different kinds of people flow measuring techniques in shopping centers and in what kind of applications people flow data is utilized. That is done through literature review and interviews. In addition, it is investigated what are the reasons to choose shopping centers, why is the people flow measured and how is the measuring people flow utilized and applied in shopping centers today and in the future. As a result, today in shopping centers it is commonly used photocell sensors, heat cameras and 3D cameras in core measuring. In addition in new shopping centers, WiFi counting and demographic cameras are used. It is common to utilize people flow data in demand controlled ventilation that adjust the air conditioning according to people amount. In addition to people flow measuring, it is common to measure customer experience and build positive customer experience.
Description
Supervisor
Ketomäki, Jaakko
Thesis advisor
Ketomäki, Jaakko
Keywords
ihmisvirta, 3D-kamera, WiFi-seuranta, tarpeenmukainen ilmastointi, kohdennettu mainonta
Citation