Ekologisesti kestävä maisema: SITES-arviointijärjestelmän soveltaminen Maskun Rivieran virkistysalueen kehittämissuunnitelmassa

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorAriluoma, Mari
dc.contributor.authorPiipponen, Hanna-Maria
dc.contributor.departmentArkkitehtuurin laitosfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorRautamäki, Maija
dc.date.accessioned2015-11-19T10:40:24Z
dc.date.available2015-11-19T10:40:24Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractDiplomityön tavoitteena on soveltaa Sustainable Sites Initiative (SITES) -ohjelmaa Maskun Rivieran virkistysalueen kehittämissuunnitelmassa. SITES on Yhdysvalloissa kehitetty, ekologista maisemasuunnittelua tukeva ohjelma. SITES on systemaattinen työkalu, jonka avulla voidaan määrittää suunnitteluprojektin ympäristötavoitteet sekä arvioida ja seurata tavoitteiden ekologista toimivuutta projektin aikana ja sen jälkeen. SITES-ohjelma perustuu maisemasuunnittelun arviointijärjestelmään, jonka tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön laatua kestävyyden näkökulmasta. SITES-ohjelmaan osallistuvilla projekteille on mahdollista saavuttaa virallinen tunnustus eli sertifiointi ympäristönäkökohtien onnistuneesta huomioimisesta. Tässä työssä testataan SITES-arviointijärjestelmän käyttöä konkreettisesti suunnittelun tukena. Työssä pyritään noudattamaan arviointijärjestelmän ohjeistusta erityisesti suunnitteluratkaisuissa, mutta myös soveltuvilta osin suunnitteluasiakirjojen laadinnassa. Lisäksi työssä tutkitaan ja arvioidaan, miten arviointijärjestelmä soveltuu Suomen olosuhteisiin esimerkiksi ilmaston, lainsäädännön tai suunnittelukäytäntöjen näkökulmasta. Työn suunnittelukohteena oleva Rivieran virkistysalue on entinen soranottopaikka Maskun kunnassa, Varsinais-Suomessa. Soranoton loputtua 80-luvulla pohjavesialueella sijaitsevat kuopat täyttyivät vedellä. Nykyään Riviera on seudullisesti merkittävä virkistysalue, jolle kohdistuu kasvavia käyttöpaineita. Työn lähtökohtana on ollut tarve kehittää Rivieran virkistysaluetta toimivammaksi ja monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi. Työssä tarkastellaan, miten SITES-arviointijärjestelmän käyttö vaikuttaa Rivieran suunnitteluratkaisuihin ja kehittämistavoitteisiin. Työn keskeinen johtopäätös on, että SITES-arviointijärjestelmä ei ole täysin sovellettavissa Suomessa ainakaan laajemmassa mittakaavassa. Suurimmat haasteet ohjelman käyttöön liittyvät Suomen ja Yhdysvaltojen erilaisiin ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin. Lisäksi SITES-sertifioinnin tavoittelu vaikuttaa paljon resursseja vaativalta prosessilta. Jos sertifiointiprosessin tuomaa työmäärää ei oteta huomioon, SITES-arviointijärjestelmä tarjoaa hyviä ja monipuolisia näkökulmia ekologisesti kestävään maisemasuunnitteluun. Arviointijärjestelmä toimii parhaimmillaan projektin ekologisten näkökulmien tarkistuslistana ja tältä pohjalta SITES-ohjelman tavoitteita voisi alkaa kehittää Suomen olosuhteisiin sopiviksi.fi
dc.description.abstractThe thesis aims to utilize the Sustainable Sites Initiative program (SITES) in planning the development of the Riviera recreational area in Masku, Finland. Developed in the United States, SITES is a program that aims to support sustainable land development and land management. SITES is a structured and systematic tool which facilitates the setting of ecological goals at the start of a project. SITES also provides procedures for assessing the attainment of these goals during and after a land development project. The SITES program is based on a comprehensive rating system designed to promote sustainability in land design and development. Participating projects can apply for a SITES certification, an official recognition of the sustainability of the project. This work tests the functionality of the program’s rating system as a planning aid during the planning phases of an actual development program. The aim is to adhere to SITES guidelines in the actual planning, and also in producing different planning documents and reports. Additionally this work aspires to test and evaluate the applicability of the SITES Rating System in Finnish natural and legal environments, and planning conventions. The land development project in question, the Riviera recreational area is a former gravel extraction site in the municipality of Masku, in Western Finland. After gravel extraction ended in the 1980s, depressions in the groundwater area filled with water. At the present time the area is a substantial recreational area with considerable pressures to be more extensively exploited. The need to develop the Riviera into a more functional and diverse recreational area forms the basis for this work. The work appraises how the use of SITES Rating System affects the planning process of the Riviera recreational area. The main conclusion is, that the SITES rating system is not wholly applicable in Finland, at least not to any larger degree. The main problems pertain to the different environmental and climate conditions in Finland and the United States. Furthermore, pursuing a SITES certification appears to be a very resource-intensive process. If resource allocation is not taken into account, the SITES rating system offers diverse viewpoints into sustainable landscape planning. The rating system functions best as a checklist for sustainability issues, and as such it could be developed to meet Finnish conditions.en
dc.format.extent110+7
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18613
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201511205172
dc.language.isofien
dc.locationP1 Ark Afi
dc.programmefi
dc.programme.majorMaiseman suunnittelu ja hoitofi
dc.programme.mcodeMA-94fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordSITESfi
dc.subject.keywordekosysteemipalvelutfi
dc.subject.keywordkestävä maisemasuunnittelufi
dc.subject.keywordarviointijärjestelmäfi
dc.subject.keywordsustainable sites initiativefi
dc.subject.keywordRivieran virkistysaluefi
dc.titleEkologisesti kestävä maisema: SITES-arviointijärjestelmän soveltaminen Maskun Rivieran virkistysalueen kehittämissuunnitelmassafi
dc.titleSustainable landscape: Applying the SITES rating system in the development of the Riviera recreational area in Maskuen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi56210
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Piipponen_Hanna-Maria_2015.pdf
Size:
68.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format