Decision feedback equalization in OFDM with long delay spreads

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Communications Engineering
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
viii, 73, [8]
Series
Abstract
OFDM:ään perustuvat yhden taajuuden verkot (SFN), joita käytetään DVB-T yleisradiolähetyksissä tarjoavat monia etuja. Niistä on tullut standardiratkaisu digitaalisten televisiolähetysten tuottamiseen Euroopassa. Vastaanottimessa yhtäaikaiset lähetykset monista SFN:n monista lähettimistä näyttävät kanavalta, jolla on pitkä viivehaje. Viivästettyinä vastaanotettavat signaalit lisäävät interferenssiä vastaanotossa, ja osaltaan lisäävät vastaanotossa tapahtuiva virheitä. Tässä työssä tarkastellaan mahdollisuutta parantaa vastaanottimen toimintaa pitkän viivehajeen kanavissa käyttäen päätöstakaisinkytkentää (DFE). Ehdotettu DFE-vastaanotin sisältää rinnakkaisen interferenssinpoistajan (PIC) feedforward-suotimenaan. Tämä yhdistelmä parantaa symbolin vastaanottoa ilman että vastaanottimen kompleksisuus lisääntyy kohtuuttomasti. Työssä tutkitaan ehdotetun DFE-vastaanottimen toimintaa simulaatioin, ja verrataan sen suorituskykyä tavanomaiseen OFDM-vastaanottimeen. SFN-skenaarioita mallinnetaan monitappisilla Rayleigh-häipyvillä kanavilla, joilla on pitkä viivehaje. Vartailut suoritetaan simulaattorissa joka on kehitetty käyttäen MATLAB-kieltä.

OFDM-based Single Frequency Networks (SFN) used in DVB-T broadcasting offer many advantages and have become the standard solution being adopted in Europe. However, at the receiver, the simultaneous data transmission from the multiple transmitters in an SFN is interpreted as a channel with a long delay spread. The multiple signals being received at delayed intervals cause an increase in interference components that cause errors in symbol recovery. In order to recover from performance degradation inherent in such channels with long delay spreads, this thesis discusses a receiver design based on the implementation of a Decision Feed-back Equalizer (DFE). The proposed DFE receiver incorporates a Parallel Interference Canceller (PIC) as its feed-forward filter. This simple combination enables better symbol recovery while maintaining a simple receiver design. In this thesis the simulation performance of the proposed DFE receiver is investigated in comparison to the conventional OFDM receiver. In order to implement SFN scenarios, multipath Rayleigh fading channels with long delay spreads are selected as the wireless communication medium. The evaluation is done in a simulator developed in MATLAB.
Description
Supervisor
Tirkkonen, Olav; Prof.
Thesis advisor
Tirkkonen, Olav; Prof.
Keywords
OFDM, Single Frequency Network (SFN), DVB-T, Decision Feedback Equalization (DFE), Parallel Interference Cancellation (PIC), OFDM, yhden taajuuden verkot, DVB-T, päätöstakaisinkytketty ekvalisointi, rinnakkainen interferenssin poisto
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012170