2010-luvun suomalaiset yli 100 000 katsojan elokuvat – mikä niitä yhdistää?

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvataiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
91 + 29
Series
Abstract
Suomalaisella elokuva-alalla 100 000 teatterikatsojaa on maaginen haamuraja, johon yltää vain pieni osa julkaistavista elokuvista ja jonka ylittäminen on tiedottamisen arvoinen saavutus. Suoratoisto tekee nousuaan, mutta teatterilipputulot ovat yhä elokuva-alan tärkein tulonlähde. Tutkin taiteen maisterin opinnäytteessäni vuosina 2010–2019 elokuvateatteriensi-iltansa saaneita suomalaisia elokuvia, jotka ylittivät 100 000 katsojan rajan. Kokosin tilastotietoa siitä, minkälaisia elokuvia suomalaiset kävivät katsomassa. Rajaukseeni sisältyi 64 elokuvaa, ja tutkittavia seikkoja oli lähes 30. Tarkastelemiini elokuviin liittyvät määreet olivat julkisista lähteistä saatavilla olevia faktoja, joista muodostin näitä 64:ää elokuvaa yhdistäviä tekijöitä. Tein myös erilaisia rajauksia, joissa selvitin yhdistäviä tekijöitä kymmenelle katsotuimmalle elokuvalle, aikuisyleisölle suunnatuille elokuville sekä perhe-elokuville. Selvitin myös suomalaisen elokuvayleisön mieltymyksiä ja tottumuksia tutkien aiheesta tehtyjä kyselytutkimuksia. Vertasin tutkimustuloksiani lyhyesti myös pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin elokuvissakäyntitottumuksiin. 2010-luvun tyypillinen suomalainen yli 100 000 katsojan elokuva oli puolitoistatuntinen komedia, joka sai ensi-iltansa talvella. Ohjaaja, mies, oli myös käsikirjoittajana. Elokuva ei ollut ohjaajansa esikoiskokoillanelokuva. Elokuva perustui johonkin olemassa olevaan, joko kirjaan tai elämäntarinaan. Elokuvan nimessä oli kaksi sanaa, eikä se saanut yhtään Jussi-ehdokkuutta tai -voittoa. Seiska sekä Helsingin Sanomat arvostelivat elokuvan ja antoivat sille kolme tähteä. Elokuvan tuotti Solar Films ja levitti Nordisk Film Finland. Rahoittava televisiokanava oli YLE. Markkinoinnissa nostettiin esiin näyttelijät Aku Hirviniemi ja Pamela Tola. Elokuvan budjetti oli 1 600 000 euroa, josta puolet oli Elokuvasäätiön tukea. Elokuva sai 181 000 katsojaa. Pyrin elokuvantekijänä saavuttamaan suuria kotimaisia yleisöitä, sillä vain riittävän isossa massassa on voimaa ilmiön luomiseksi. Koronan runtelema elokuva-ala tarvitsee suuria katsojalukuja. Maisterin opinnäytteessäni tutkimat tunnuspiirteet toimivat suuntaviivoina elokuvayleisöjen tavoittamiselle 2020-luvusta eteenpäin.

100 000 cinema admissions is the magic limit of the Finnish movie business. Only a handful of all the films released are able to reach this milestone and when that happens, it’s something worth of a press release. Streaming services are on the rise but box office grosses are still the most important source of income for movies. I studied in my thesis of Master of Arts Finnish films with over 100 000 cinema admissions that were released between 2010 and 2019. I collected statistics that revealed what kind of films the Finnish audiences went to see in the cinemas. There were 64 films in total and nearly 30 attributes to these films. All of these attributes were facts that are public information. I found different aspects that these 64 films have in common. I also studied what the ten most watched films have in common, what is typical for films that are targeted for adult audiences or for child audiences. I also studied the market research results that categorize the preferences and habits of Finnish audiences. I briefly compared my findings to those of the Nordic and European audiences. The typical Finnish film of the 2010s with over 100 000 cinema admissions was a 90-minute comedy that premiered during the winter time. The director, a male, took also part in the scriptwriting process. The film wasn’t the debut feature of its director. The film was based on something, either on a book or on a life story. The name of the film had two words in it. The film didn’t receive any Finnish film award Jussi nominations or awards. Seiska magazine and the newspaper Helsingin Sanomat reviewed the the film and gave it three stars. The film was produced by Solar Films and distributed by Nordisk Film Finland. The television broadcasting company that took part in the funding of the film was the Finnish public broadcasting company YLE. The marketing of the film highlighted the actors Aku Hirviniemi and Pamela Tola. The budget of the film was 1 600 000 euros and half of that came as a grant from the Finnish Film Foundation. The film got 181 000 admissions in the cinemas. As a filmmaker I’m focused on attracting the large Finnish audiences since it’s possible to create a phenomenon only when you reach the masses. The Covid-19 pandemic has torn the film business apart and the industry needs box office hits. The findings in my master’s thesis can be used as a guideline in creating hit movies of the future.
Description
Supervisor
Haavisto, Miia
Thesis advisor
Hopp, Jutta
Keywords
katsojamenestys, elokuvayleisö, tunnuspiirre, suomalainen, suomi, elokuva
Other note
Citation