Suomen pörssimarkkinoiden lyhyentähtäyksen kokonaiskuvausmalli ja sen empiiristen tulosten vertailtavuus nykyisiin kuvausmenetelmiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
MALLIT, ARVOPAPERIMARKKINAT, PÖRSSIT
Citation