Mallinvalintakriteereiden vertailu Gaussisille prosesseille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2012
Department
Major/Subject
Laskennallinen ja kognitiivinen biotiede
Mcode
S3001
Degree programme
Bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelma (BIO)
Language
fi
Pages
6+24 s.
Series
Description
Supervisor
Turunen, Markus
Thesis advisor
Vehtari, Aki
Keywords
Gaussiset prosessit, mallinvalinta, bayesiläinen päättely, ristiinvalidointi, hyötyfunktio
Citation