Omistustyypin ja corporate governance – mekanismien vaikutus tilintarkastajan palveluiden kysyntään

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.authorTimisjärvi, Lotta
dc.contributor.departmentDepartment of Accountingen
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Economicsen
dc.date.accessioned2012-05-26T01:30:38Z
dc.date.available2012-05-26T01:30:38Z
dc.date.dateaccepted2012-02-07
dc.date.issued2011
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vaikuttavatko omistustyyppi sekä corporate governance – mekanismit tilintarkastajan palveluiden kysyntään palkkiona mitattuna. Tilintarkastajan palvelut on jaettu kolmeen osaan: tilintarkastus- ja konsultointipalvelut sekä näiden yhteissumma. Corporate governance – mekanismien osalta kiinnostuksen kohteena ovat sisäinen tarkastus, tilintarkastusvaliokunta sekä yhteistilintarkastus. Omistustyypeistä tutkitaan perheomistusta, valtio-omistusta sekä sisäpiiriomistusta. Lähdeaineisto: Kirjallisuuskatsauksen aineistona käytetään aihealuetta käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita sekä tutkimuksia. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu kaikista Helsingin Pörssissä vuonna 2009 listatuista yrityksistä paitsi rahoitusalan yrityksistä. Tiedot yrityksistä kerättiin pääosin Orbis – tietokannasta. Tiedot tilintarkastajan palkkioiden suuruudesta, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastusvaliokunnan sekä yhteistilintarkastuksen olemassa olosta kerättiin käsin yritysten vuosikertomuksista. Lopullinen otos sisältää 113 yhtiötä. Aineiston käsittely: Tutkielman tutkimismenetelmä on kvantitatiivinen. Tutkielman hypoteesien testaamiseen käytetään palkkiota selittäviä malleja. Selittävien tekijöiden lukumäärä vaihtelee viidessä mallissa ja selitettävien kolmessa mallissa, joten erilaisia malleja on yhteensä 15. Näille malleille suoritettiin regressioanalyysit. Lisäksi mallien muuttujille suoritettiin korrelaatiotestit. Tulokset: Tutkimuksessa saatiin jonkin verran tukea sille, että yhtiöt, joissa on sisäinen tarkastus maksavat tilintarkastuksesta enemmän eli niiden tilintarkastus on laajempaa. Tämä on yhteneväinen komplementti-teorian kanssa. Sisäisellä tarkastuksella ei todettu olevan vaikutusta konsultointiin tai kokonaispalkkioon. Sen sijaan yhtiöt, joilla on tilintarkastusvaliokunta käyttävät enemmän konsultointipalveluita kuten myös tilintarkastajan palveluita kokonaisuudessaan. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin. Yhteistilintarkastuksen omaavat yhtiöt käyttävät konsultointipalveluita tutkimuksen mukaan enemmän kuin muut yhtiöt, mutta yhteistilintarkastuksella ei ole vaikutusta tilintarkastuspalkkioon tai kokonaispalkkioon. Omistustyypeistä selvisi, että valtio-omisteiset yhtiöt käyttävät vähemmän kaikkia tilintarkastajan palveluita. Lisäksi saatiin myös jonkin verran tukea sille, että sisäpiiriomistus on negatiivisessa suhteessa konsultointipalveluiden kanssa. Sisäpiiriomistuksella ei sen sijaan tutkimuksen mukaan ole vaikusta tilintarkastuspalkkioon tai kokonaispalkkioon. Tutkimuksen mukaan perheomistuksella ei ole vaikutusta tilintarkastajan palveluiden kysyntään.fi
dc.ethesisid12799
dc.format.extent104
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3523
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201205271725
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorAccountingen
dc.programme.majorLaskentatoimifi
dc.subject.heleconlaskentatoimi
dc.subject.heleconaccounting
dc.subject.helecontilintarkastus
dc.subject.heleconauditing
dc.subject.heleconpalvelut
dc.subject.heleconservice
dc.subject.heleconkysyntä
dc.subject.helecondemand
dc.subject.heleconcorporate governance
dc.subject.heleconcorporate governance
dc.subject.heleconyritykset
dc.subject.heleconcompanies
dc.subject.keywordtilintarkastus
dc.subject.keywordtilintarkastuspalkkio
dc.subject.keywordkonsultointipalkkio
dc.subject.keywordomistustyyppi
dc.subject.keywordsisäpiiriomistus
dc.subject.keywordtilintarkastusvaliokunta
dc.subject.keywordsisäinen tarkastus
dc.subject.keywordyhteistilintarkastus
dc.subject.keywordcorporate governance
dc.titleOmistustyypin ja corporate governance – mekanismien vaikutus tilintarkastajan palveluiden kysyntäänfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes12799
local.aalto.openaccessno
Files