Kiinteistöjärjestelmä ja perusrekisterit

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
119 + app. 30
Series
10/2013, Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA
Abstract
Kirjasta lukija saa kokonaiskuvan suomalaisesta kiinteistöjärjestelmästä ja sen ominaispiirteistä muihin länsimaisiin kiinteistöjärjestelmätyyppeihin verrattuna. Kirjassa selostetaan kiinteistöjärjestelmän käsitettä ja suomalaisen kiinteistöjärjestelmän syntyhistoriaa sekä sen nykyistä rakennetta ja tietosisältöä osana suomalaista perusrekisterikokonaisuutta ja länsimaista kiinteistöjärjestelmäperhettä. Lisäksi kirjassa selostetaan kiinteistöjärjestelmän tulevia kehitysnäkymiä ja kiinteistöjärjestelmien kansainvälisiä standardisointihankkeita.
Description
Keywords
kiinteistö, kiinteistöjärjestelmä, kiinteistörekisteri, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri
Citation