Koaksiaalisen kollineaariantennin suunnittelu ja toteutus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-23
Department
Major/Subject
Microwave Engineering
Mcode
ELEC3051
Degree programme
Master’s Programme in Electronics and Nanotechnology (TS2013)
Language
fi
Pages
83
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkitaan koaksiaalisen kollineaariantennin toimintaperiaatteetta ja suunnitteluprosessia. Teoriaosassa käydään läpi yleistä antenniteoriaa painottaen koaksiaaliseen kollineaarirakenteeseen liittyvää teoriaa. Antenniteorian pohjalta lasketaan Matlabin avulla impedanssisovitusta ja vahvistusta, ja kerätään vertailtavia tuloksia työn muihin vaiheisiin. Tarkempi mitoitus mallinnetaan CST Studio Suite -sähkömagneettisella simulointiohjelmalla. Simulaattorilla voidaan varmistaa rakenteen toimivuus sekä impedanssisovituksen että säteilykuvion osalta. Työn lopuksi rakennetaan prototyyppi ja testituloksia työn eri vaiheista verrataan keskenään. Tuloksista päätellään vastasiko rakenne käytännössä kirjallisuudessa esiteltyjä malleja ja täyttääkö prototyyppi sille esitetyt vaatimukset.

This master’s thesis studies the operating principles and the designing process of a Coaxial Collinear antenna. The topic is studied by reviewing antenna theory emphasising antenna theory related to coaxial collinear structure. Based on antenna theory, impedance matching, and gain are calculated with Matlab. More precise dimensioning and comparative gain and impedance results are simulated with CST Studio Suite electromagnetic simulation program. The simulation results can be used to ensure the functionality of the structure both in terms of impedance and the radiation pattern. Near the end of the thesis, a prototype is built and all the results from different phases of the work are compared. Based on the results, it is concluded whether the structure corresponded to the previous models presented in the thesis and whether the prototype meets the requirements presented to it.
Description
Supervisor
Viikari, Ville
Thesis advisor
Viikari, Ville
Keywords
antenni, kollineaariantenni, koaksiaali, tukiasema
Other note
Citation