VDF E 3-sorvin tutkiminen ja tarkastaminen lujuuksien ja tarkkuuksien suhteen työstökoneita silmälläpitäen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1949
Major/Subject
Metallioppi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
104 s. + liitt. 50
Series
Description
Supervisor
Pero, Paavo
Keywords
Other note
Citation