Erään elektronisen sivunvalmistusjärjestelmän kapasiteetin analysointi ja kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
4.75
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 78 s. liitt. 18
Series
Description
Supervisor
Saarelma, Hannu
Thesis advisor
Kekolahti, Pekka
Keywords
Other note
Citation