Kolmen kolmivaiheisen induktiomoottorin kokeellinen tutkiminen lähemmän ohjelman mukaan, jossa erityisesti kiinnitetään huomio häviöiden jakamiseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1923
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
132
Series
Description
Supervisor
Heikinheimo, M.
Keywords
Other note
Citation