Laatukustannukset eräässä sahateollisuusyrityksessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1998
Major/Subject
Puutekniikka
Mcode
Puu-28
Degree programme
Language
fi
Pages
118
Series
Description
Supervisor
Paajanen, Tero
Thesis advisor
Laaksonen, Risto
Keywords
cost of quality, laatukustannus, quality costs, virhekustannus, failure costs, sertifioitu laatujärjestelmä, quality certification, sahayritys, sawmill company
Other note
Citation