Henkilöstön kannustava palkkaus varastopalvelutoiminnoissa. Case: LP-Logistiikkapalvelut Oy

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2005
Major/Subject
Logistiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Logistiikka, Varastot, Palvelut, Henkilöstöhallinto, Henkilöstö, Työntekijät, Työ, Palkka, Kannustaminen, Tehokkuus
Other note
Citation