Laajennettu tuottajavastuu kierrätysyhteiskunnan edistäjänä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-04-08
Department
Major/Subject
Materiaalien prosessointi
Mcode
MT3002
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
112 + 1
Series
Abstract
Työssä selvitettiin laajennetun tuottajavastuun haasteita ja mahdollisuuksia kierrätysyhteiskunnan edistäjänä. Tuottajavastuuta tarkasteltiin erityisesti sähkö- ja elektroniikkatuotteiden kannalta. Työssä haastateltiin Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten edustajia (Nokia Oyj, KONE Oyj, ABB Oy Drives, AGCO Power Oy, Kuusakoski Oy ja Konecranes Oyj). Nokia ja AGCO Power valmistavat jätelain piiriin kuuluvia sähkö- ja elektroniikkatuotteita. Akkujen ja paristojen tuottajavastuun piiriin kuuluvat Nokia, Konecranes, ABB Oy Drives ja KONE. Pakkausjätteiden tuottajavastuun piiriin kuuluvat kaikki kuusi yritystä. Lisäksi haastateltiin Benny Hasensonia (EK), Ari Ekroosia (Helsingin yliopisto), Tarja-Riitta Blaubergia (Ympäristöministeriö) ja Teemu Virtasta (Pirkanmaan ELY -keskus). Laajennettu tuottajavastuu on ympäristönsuojelustrategia, jonka tavoitteena on vähentää tuotteen kokonaisympäristövaikutuksia tekemällä tuotteen valmistaja vastuulliseksi tuotteen koko elinkaaresta ja erityisesti takaisinotosta, kierrätyksestä ja loppukäsittelystä. Yrityksillä ei ole tarkkaa käsitystä laajennetusta tuottajavastuusta. Työssä kävi myös ilmi, että yritysten odotukset tuottajavastuun tulevaisuudesta ovat osin ristiriitaisia. Osa haastatelluista oletti tuottajavastuun laajenevan tulevaisuudessa ja osa taas sen suppenevan. Lähtökohtana on, että tuotteiden elinkaaren loppuosasta huolehtiminen maksaa yrityksille. Nykyään jätteillä on markkinat. Ristiriita aiheuttaa ongelmia tuottajavastuun ja vapaiden markkinoiden välillä.Yhtä mieltä haastatellut olivat kuitenkin jätealan jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön haastavuudesta ja materiaalitehokkuuden merkityksen kasvamisesta. Lisätietoja haastateltavat kaipasivat siihen mm. kuka saa omistaa jätteen, määritelmistä kuljetustapoihin ja rajauksiin, verkkokaupan roolista sekä etusijajärjestyksen toteutumisesta.
Description
Supervisor
Heiskanen, Kari
Thesis advisor
Kaivos, Pirjo
Keywords
laajennettu tuottajavastuu, jätelaki 646/2011, jätehuolto, elinkaari, tunnistaminen, extended producer responsibility, waste act 646/2011, waste management, life cycle management, waste Identification
Other note
Citation