Turvallisuuskriittisen automaatiojärjestelmän ohjelmistotestaus voimalaitoksen simulaattorilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 68 s. + liitt. 16 s.
Series
Abstract
In this master's thesis we investigate software testing of safety critical automation systems with power plant simulator. The research is performed using literature review and practical part. In the literature review the basics of requirements engineering and software testing is presented and the connection between them is built. On top of these is built the special requirements coming from safety critical systems and usage of simulators. A brief introduction to Nuclear Power Plant and specially the target automation systems is given. As a special topic the reader is given highlights about the requirements to the software testing coming from regulators and IEC 60880. In order to have a systematic approach to test case selection, a working process is defined. The process is applied for one automation system that is renewed on Loviisa Automation Renewal Project. The selected test cases are carried out in Apros based simulator and the results are presented and analysed. Based on the results suitability analysis on the process is performed and the process is found suitable for software testing safety critical automation systems. As end result the reader will get an overview of software testing of safety critical systems, simulators and nuclear power plant automation systems.

Työssä tutkitaan turvallisuuskriittisen automaatiojärjestelmän ohjelmistotestausta voimalaitoksen simulaattorilla. Tutkimus suoritetaan kirjallisuustutkielmalla ja käytännön osuudella. Kirjallisuustutkielmassa esitetään perusteet vaatimustenhallinnasta ja määrittelystä ja luodaan sen ja ohjelmistotestauksen yhteys. Näiden päälle rakennetaan erityisvaatimukset, jotka syntyvät turvallisuuden kannalta kriittisistä järjestelmistä ja simulaattoreista. Työssä esitellään kohteena olevan Loviisan ydinvoimalaitos ja siihen liittyvät automaatiojärjestelmät. Työssä korostetaan viranomaisvaatimuksia ja IEC 60880:n mukaisia vaatimuksia ohjelmistotestaukselle. Työssä määritetään testitapauksien valinnassa käytettävä työskentelyprosessi. Määrittelyllä saavutetaan järjestelmällisyys testitapauksien valinnassa. Prosessia sovelletaan yhteen Loviisan automaatiouudistuksessa uusittavaan automaatiojärjestelmään. Valituilla testitapauksilla suoritetaan ohjelmistotestaus käyttäen Apros simulaattoria, jonka tulokset esitellään ja analysoidaan. Tuloksien perusteella suoritamme prosessin soveltuvuuden analysoinnin ja toteamme prosessin soveltuvaksi turvallisuuskriittisten automaatiojärjestelmien ohjelmistontestaukseen. Lopputuloksena lukijalle syntyy kuva turvallisuuskriittisten järjestelmien ohjelmistotestauksesta, simulaattoreista sekä yleiskuva ydinvoimalaitoksien automaatiojärjestelmistä.
Description
Supervisor
Lassenius, Casper
Thesis advisor
Tahvonen, Topi
Välisuo, Martti
Keywords
ohjelmistotestaus, turvallisuuskriittiset järjestelmät, automaatiojärjestelmät, simulaatiojärjestelmät, ydinvoima, software testing, safety critical, automation systems, simulation systems, nuclear power
Other note
Citation