Korkeasaaren eläintarhan kartta - projektina kartan uusi sovellus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
60
Series
Abstract
Opinnäytetyöni on asiakaslähtöinen produktio, Korkeasaaren eläintarhan kartan suunnittelu. Tekstissä sivuan kevyesti karttasuunnittelun historiaa, analysoin Korkeasaaren vanhoja karttoja ja muiden eläintarhojen karttoja. Työn pääosassa on produktiokuvaus, jossa käyn läpi kartalla esiintyvien elementtien piirtämistyön vaiheita ja suunnittelutyöhön liittyviä haasteita. Tekstissä pohdin myös Korkeasaaresta puuttuvan kokonaisvaltaisen infograafisen järjestelmän tärkeyttä ja kuvaan suunnittelutyöhön liittyviä asiakkaan ja itseni välille syntyneitä ristiriitoja. Lopuksi esittelen produktion lopputuloksen eli valmiin kartan.
Description
Supervisor
Rentola, Kai
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
karttasuunnittelu, infografiikka, eläintarha, kuvitettu kartta
Other note
Citation