Applying the Principles of Process Mining to Finnish Healthcare

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLehto, Teemu
dc.contributor.authorManninen, Antti Ilari
dc.contributor.schoolInformaatio- ja luonnontieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.supervisorLillrank, Paul
dc.date.accessioned2012-03-12T06:55:21Z
dc.date.available2012-03-12T06:55:21Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractTerveydenhuollon järjestelmiin tallennettavat potilastietokannat sisältävät suuren määrän dataa, mutta tätä dataa ei useinkaan hyödynnetä systemaattisesti prosessien kehityksessä. Organisaatiorajat ylittävä tieto prosessien tilasta on usein epäselvä. Prosessilouhinta (process mining) on tekniikka, jolla prosessitietoa kerätään ohjelmallisesti tietokannoista. Tässä tutkimuksessa käsitellään Suomen terveydenhuoltojärjestelmistä poimittuja potilastietokantoja ja sovelletaan prosessilouhintaa näihin kantoihin. Data on kerätty Helsingissä sijaitsevista Meilahden ja Töölön sairaaloista. Tutkimuksessa kehitetään tuoteprototyyppi, jonka avulla prosessilouhinta-algoritmin toimintaa voidaan validoida. Tämä prototyyppi tuottaa prosessimallin tietokannasta löytyvistä aktiviteeteista ja niiden välisistä siirtymistä. Lisäksi se ryhmittelee datasta löytyvät prosessi-instanssit keskenään samankaltaisiin luokkiin. Tuloksena syntyvät prosessimallit esitetään graafisesti. Analyysimalleihin lasketaan myös erilaisia tunnuslukuja prosessianalyysin helpottamiseksi. Prosessilouhinnan tuottama prosessimalli perustuu puhtaasti tosiasioihin ja kuvaa prosessia potilaan kokeman episodin kautta. Tämä periaate prosessimallien piirtämiseen on huomattavan erilainen perinteiseen, asiantuntijalähtöiseen prosessimallinnukseen verrattuna. Tällä tavalla tehtyjä prosessimalleja voidaan käyttää esimerkiksi mallien validointiin tai prosessin nykytilan kartoitukseen. Tuoteprototyypin saama vastaanotto on ollut positiivista ja sen avulla piirretyt prosessimallit ovat herättäneet vilkasta keskustelua. Prototyypissä on toki edelleen joitakin haasteita, liittyen pääasiassa prosessimallien graafisiin ominaisuuksiin sekä algoritmin suorituskykyyn. Tuotteen kaupallinen potentiaali vaikuttaisi kuitenkin varsin suurelta ja hyödyt selkeiltä.fi
dc.description.abstractHealthcare patient records contain a large amount of data, but this data is not used in a systematic, process development oriented way. The picture of what happens in the process across organizational boundaries is often unclear. Process mining is a technique for programmatically extracting process information from event logs. This study takes event logs from Finnish healthcare sector and applies process mining to these logs. The logs are taken from Meilahti and Töölö hospitals, both located in the Helsinki area. In this study a product prototype applying a refined process mining algorithm is developed and validated. This prototype produces process model based on the activities and transitions found from the log and groups the separate process instances found from the log to classification groups. The resulting models are presented graphically. Statistics and figures are shown in the resulting analysis models to enable fast analysis of processes. The process model created by process mining is a fact-based model describing patient episodes. This principle of drawing a process model is fundamentally different from traditional, expert driven process modeling. Process models created this way could be used, for example, for validation or to give insight into the current status of the processes. The reception caused by the process mining based product prototype has been positive and the resulting process models drawn using it have aroused interesting discussions. Some challenges still exist, especially with visual properties of the drawn models as well as with the performance of the algorithm, but it looks clear that the tool would provide clear business benefits.en
dc.format.extent[12+] 98
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3204
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201203131435
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTeollisuustalousfi
dc.programme.mcodeTU-22
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.publisherAalto Universityen
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordprosessilouhintafi
dc.subject.keywordterveydenhuoltofi
dc.subject.keywordaktiviteettifi
dc.subject.keywordvirtafi
dc.subject.keywordepisodifi
dc.subject.keywordnäyttöihin perustuva lääketiedefi
dc.subject.keywordprocess miningen
dc.subject.keywordhealthcareen
dc.subject.keywordactivityen
dc.subject.keywordflowen
dc.subject.keywordepisodeen
dc.subject.keywordevidence-based medicineen
dc.titleApplying the Principles of Process Mining to Finnish Healthcareen
dc.titleProsessilouhinnan periaatteiden hyödyntäminen suomalaisessa terveydenhuollossafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_13460
local.aalto.idinssi39677
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
urn100198.pdf
Size:
3.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format