Calculating and tracking the environmental impacts of everyday – An overview of Finnish footprinting tools

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorTiilikainen, Sanna
dc.contributor.authorLahtinen, Salla
dc.contributor.departmentartfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorJalas, Mikko
dc.date.accessioned2021-01-11T17:22:26Z
dc.date.available2021-01-11T17:22:26Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractConsidering efforts to mitigate the negative impact of human activities on the environment, a strong emphasis from all three sectors, in Finland and internationally, has lately been turned toward carbon footprint calculators. Calculators represent a branch of communication methods which aim to foster knowledge of individuals’ environmental impact and to change consumption habits. The variety of different types of calculators are in this thesis called footprinting tools (FPT). In Finland, footprinting tools targeted to individuals have existed already for two decades, but it is yet unclear what their actual effect on making our lifestyles more environmentally friendly are, or what kind of different ways they use for fostering awareness and provoking sustainable action. To guide the development of current and future footprinting tools, this thesis aims at building an overview of the different characteristics of Finnish footprinting tools and discuss their key differences and similarities. Additionally, the study presents suggestions for FPT development according to the results of the analysis of the tools. The study is conducted by analyzing currently available footprinting tools with an adaptation of textual and visual grounded theory method. In total 37 currently active tools were examined during the study. The key findings of the study remark, that Finnish citizens are offered a broad variety of online tools. It seems, that despite providing a seemingly similar service, each FPT has a unique purpose and they utilize different types of features and functionalities to provide information and provoke action. The key differences in the methods which tools use can be found by comparing calculators and trackers, calculators being tools which require consumption data input from the user, and tracker representing the types of tools which utilise consumption databases for generating personalized information of individuals environmental impact. Since footprinting tools can be built to fit every need, the suggestion for FPT development focuses on guiding tool concept design to best fits tool host goals and resources, and to take into consideration the common pitfalls of FPT’s. Implications of this study are valuable for both research and practice. For instance, an overview of Finnish footprinting tools has not been made in earlier research as extensively as was done in this thesis. Both the list of existing tools and the analysis of their characteristics can be valuable for further research on Finnish and potentially international FPT’s. In practice, this study is useful for organizations who aim to use and develop FPT’s. Organizations can use the results of this study as a toolbox of different footprinting tool features and functionalities, which can help them in the development of a tool which best supports their goals.en
dc.description.abstractIhmistoiminnan aiheuttamien negatiivisten ympäristövaikutusten ratkaisemisessa on viime aikoina saanut vahvasti huomiota, sekä Suomessa että kansainvälisesti, hiilijalanjälkilaskurit. Laskurit edustavat viestinnällisiä välineitä, jotka pyrkivät edistämään yksilöiden tietoisuutta ympäristövaikutuksestaan ja tiedostamisen kautta muuttamaan kulutustapojaan. Joukkoa erilaisia laskureita kutsutaan tässä Pro gradu -tutkielmassa jalanjälkityökaluiksi (footprinting tool, FPT). Suomessa jalanjälkityökaluja on tarjottu yksilöille jo noin 20 vuotta, mutta työkalujen todellisesta vaikutuksesta ympärisöongelmien ratkaisuun ei ole varmuutta. Samoin tietoa kaikista työkalujen käyttämistä tiedon levittämisen keinoista ja kestäviin elämäntapoihin kannustavista toiminnallisuuksista ei ole jäsennelty kattavasti, vaikka aikaisempaa tutkimusta työkaluista on saatavilla laajalti. Jalanjälkityökalujen kehittämisen tueksi tämä tutkielma pyrkii rakentamaan yleiskatsauksen suomalaisten työkalujen ominaisuuksista ja esittelemään laskureiden eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. Lisäksi, tutkielma esittää tuloksiin perustuen suosituksia jalanjälkityökalujen suunnitteluun. Tutkielma on toteutettu hyödyntäen ja yhdistäen visuaalista ja tekstuaalista grounded theory -menetelmää. Tutkielmassa tarkasteltiin yhteensä 37 aktiivista jalanjälkityökalua. Tutkielman keskeisenä tuloksena voidaan esittää, että suomalaisille on tarjolla laaja kattaus erilaisia netissä käytössä olevia jalanjälkityökaluja. Vaikka työkalut tarjoavat näennäisesti samankaltaisia palveluita, jokaisella työkalulla on oma tarkoituksensa ja ne hyödyntävät erilaisia ominaisuuksia tiedon tarjoamiseen ja kestäviin elämäntapoihin siirtymiseen. Keskeisimmät eroavaisuudet voidaan havaita laskureiden ja seurantatyökalujen välillä. Laskurit ovat työkaluja, joihin käyttäjät itse syöttävät omat kulutustietonsa, kun taas seurantatyökalut hyödyntävät erilaisia tietokantoja yksilöllisen ympäristövaikutuksen laskentaan. Koska työkaluja voidaan rakentaa lukuisilla tavoilla vastaamaan kulloiseenkin tarpeeseen, suositus työkalujen suunnitteluun sisältää ohjeistuksen työkalujen konseptin suunnitteluun tavalla, joka parhaiten vastaa työkalun tekijän tavoitteita ja resursseja. Ohjeistukset ottavat huomioon myös tutkimuksissa havaitut työkalujen yleisimmät heikot kohdat. Tutkielman tuloksilla on käyttökohteita jalanjälkityökalujen tutkimuksessa ja toteutuksessa. Yhtä laajaa katsausta suomalaisiin laskureihin ei ole aikaisemmin tehty, jolloin esimerkiksi käytössä olevien työkalujen listausta ja niiden ominaisuuksia käsittelevän analyysin tuloksia voi hyödyntää suomalaisten tai kansainvälisten laskureiden jatkotutkimuksessa. Käytännössä tutkielman tulokset ovat hyödyllisiä jalanjälkityökaluja kehittäville organisaatioille. Erilaiset toimijat voivat käyttää tutkielman tuloksia jalanjälkityökalujen ominaisuuksien työkalupakkina, jonka avulla organisaatiot voivat paremmin saavuttaa tavoitteensa.
dc.format.extent73+10
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/101801
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202101111112
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster's Programme in Creative Sustainabilityfi
dc.programme.majorfi
dc.subject.keywordoverviewen
dc.subject.keywordFinlanden
dc.subject.keywordfootprinting toolsen
dc.subject.keywordenvironmental awarenessen
dc.subject.keywordsustainable lifestylesen
dc.subject.keywordgrounded theoryen
dc.titleCalculating and tracking the environmental impacts of everyday – An overview of Finnish footprinting toolsen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
master_Lahtinen_Salla_2020.pdf
Size:
4.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Salla-Lahtinen_Master-Thesis_Creative-Sustainability_Aalto-University_2020.png
Size:
158.91 KB
Format:
Portable Network Graphics