General market information in real estate valuation reports

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorTimperi, Henri
dc.contributor.authorMäki, Netta
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorViitanen, Kauko
dc.date.accessioned2023-01-29T18:09:21Z
dc.date.available2023-01-29T18:09:21Z
dc.date.issued2023-01-23
dc.description.abstractGeneral market information is a major information source for real estate valuers. As Gilbertson and Preston (2005) state, what differentiates professional valuers is what they are able to do with the market information they have available. At the same time, even as early as the 1999, the readers of real estate valuation reports wished for more market information to be presented in real estate valuation reports (Raunemaa, 1999). This Master’s thesis adds to the existing literature on real estate valuation, mainly by contemplating on what general market information is valuable to the end reader of valuation reports, as well as to the real estate valuers creating the reports, and how this information could be portrayed to satisfy both sides. Market analysis and useful market information has been researched before both in Finland and abroad, but there exists a gap on valuation specific research that goes into this level of detail regarding the general market information. This study is based on prior studies on market analysis in the real estate field and adds to it by gathering primary data from both the end readers of valuation reports and real estate valuers. The data is gathered from a major real estate valuation company in Finland, and it explains the present situation regarding general market information in the case company, whilst also perhaps shedding light on the overall reaction to market data and valuation. The findings of this study correspond to existing literature on the importance of market information, whilst also contributing with interesting new insights and detail. Perhaps most importantly, this research opens up new questions on general market information in the context of real estate valuation.en
dc.description.abstractYleinen markkinatieto tunnistetaan kirjallisuudessa yhdeksi tärkeistä kiinteistön arvon määrittäjistä. Kuten Gilbertson ja Preston (2005) toteavat, kiinteistöarvioinnissa erottava tekijä arvioijien välillä on kuitenkin se, mitä he pystyvät tekemään käsissään olevan markkinatiedon kanssa. Toisaalta jo vuonna 1999, arvioraporttien lukijat toivoivat lisää markkinatietoa raportteihin, tiiviissä ja helposti luettavassa paketissa. Tämä pro gradu -tutkielma kasvattaa olemassa olevaa kiinteistöarviointikirjallisuutta tutkimalla, mikä markkinatieto on tärkeää sekä arviokirjojen lukijoiden, että niiden tekijöiden, eli kiinteistöarvioijien näkökulmasta. Lisäksi tutkielma kerää yhteen ajankohtaisia mielipiteitä siitä, miten tämä tärkeäksi määritetty markkinatieto tulisi esittää, jotta kaikki raportin osapuolet hyötyisivät siitä eniten. Vaikka markkinatiedon tärkeyttä ja markkina-analyysin tekoa on tutkittu useassa aiemmassa tutkimuksessa, on kiinteistöarvioinnin saralla kirjallisuudessa selvä aukko lisätutkimukselle, erityisesti sellaiselle, joka pureutuu yksityiskohtaisesti siihen, mitkä tekijät ovat tärkeää yleistä markkinatietoa. Tämän tutkimuksen pohjan määrittävät aiemmat tutkimukset markkina-analyyseistä kiinteistökontekstissa, joita syvennetään haastattelemalla kiinteistöarvioitsijoita, sekä suorittamalla kyselytutkimus arvioraporttien lukijoiden keskuudessa. Kyselyt suoritetaan suomalaisessa kiinteistöalan yrityksessä. Tutkimuksen löydökset tukevat aiempaa kirjallisuutta aiheesta, ja korostavat markkinatiedon tärkeyttä eri osapuolille. Lisäksi haastattelut antavat yksityiskohtaisempaa tietoa kuin on aikaisemmin ollut saatavilla ai-heesta kiinteistöarviointiin liittyen. Tutkimus herättää pohtimaan yleistä markkinatietoa kiinteistöarviointikontekstissa myös tarkemmin.fi
dc.format.extent54 + 11
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/119404
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202301291754
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster's Programme in Real Estate Economics (REC)fi
dc.programme.majorfi
dc.programme.mcodefi
dc.subject.keywordreal estate valuationen
dc.subject.keywordreal estate valuation reportsen
dc.subject.keywordvaluation reportsen
dc.subject.keywordmarket reviewsen
dc.subject.keywordmarket information in valuation reportsen
dc.titleGeneral market information in real estate valuation reportsen
dc.titleYleinen markkinainformaatio kiinteistöarviokirjoissafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessno
Files