General market information in real estate valuation reports

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-23
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
en
Pages
54 + 11
Series
Abstract
General market information is a major information source for real estate valuers. As Gilbertson and Preston (2005) state, what differentiates professional valuers is what they are able to do with the market information they have available. At the same time, even as early as the 1999, the readers of real estate valuation reports wished for more market information to be presented in real estate valuation reports (Raunemaa, 1999). This Master’s thesis adds to the existing literature on real estate valuation, mainly by contemplating on what general market information is valuable to the end reader of valuation reports, as well as to the real estate valuers creating the reports, and how this information could be portrayed to satisfy both sides. Market analysis and useful market information has been researched before both in Finland and abroad, but there exists a gap on valuation specific research that goes into this level of detail regarding the general market information. This study is based on prior studies on market analysis in the real estate field and adds to it by gathering primary data from both the end readers of valuation reports and real estate valuers. The data is gathered from a major real estate valuation company in Finland, and it explains the present situation regarding general market information in the case company, whilst also perhaps shedding light on the overall reaction to market data and valuation. The findings of this study correspond to existing literature on the importance of market information, whilst also contributing with interesting new insights and detail. Perhaps most importantly, this research opens up new questions on general market information in the context of real estate valuation.

Yleinen markkinatieto tunnistetaan kirjallisuudessa yhdeksi tärkeistä kiinteistön arvon määrittäjistä. Kuten Gilbertson ja Preston (2005) toteavat, kiinteistöarvioinnissa erottava tekijä arvioijien välillä on kuitenkin se, mitä he pystyvät tekemään käsissään olevan markkinatiedon kanssa. Toisaalta jo vuonna 1999, arvioraporttien lukijat toivoivat lisää markkinatietoa raportteihin, tiiviissä ja helposti luettavassa paketissa. Tämä pro gradu -tutkielma kasvattaa olemassa olevaa kiinteistöarviointikirjallisuutta tutkimalla, mikä markkinatieto on tärkeää sekä arviokirjojen lukijoiden, että niiden tekijöiden, eli kiinteistöarvioijien näkökulmasta. Lisäksi tutkielma kerää yhteen ajankohtaisia mielipiteitä siitä, miten tämä tärkeäksi määritetty markkinatieto tulisi esittää, jotta kaikki raportin osapuolet hyötyisivät siitä eniten. Vaikka markkinatiedon tärkeyttä ja markkina-analyysin tekoa on tutkittu useassa aiemmassa tutkimuksessa, on kiinteistöarvioinnin saralla kirjallisuudessa selvä aukko lisätutkimukselle, erityisesti sellaiselle, joka pureutuu yksityiskohtaisesti siihen, mitkä tekijät ovat tärkeää yleistä markkinatietoa. Tämän tutkimuksen pohjan määrittävät aiemmat tutkimukset markkina-analyyseistä kiinteistökontekstissa, joita syvennetään haastattelemalla kiinteistöarvioitsijoita, sekä suorittamalla kyselytutkimus arvioraporttien lukijoiden keskuudessa. Kyselyt suoritetaan suomalaisessa kiinteistöalan yrityksessä. Tutkimuksen löydökset tukevat aiempaa kirjallisuutta aiheesta, ja korostavat markkinatiedon tärkeyttä eri osapuolille. Lisäksi haastattelut antavat yksityiskohtaisempaa tietoa kuin on aikaisemmin ollut saatavilla ai-heesta kiinteistöarviointiin liittyen. Tutkimus herättää pohtimaan yleistä markkinatietoa kiinteistöarviointikontekstissa myös tarkemmin.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Timperi, Henri
Keywords
real estate valuation, real estate valuation reports, valuation reports, market reviews, market information in valuation reports
Other note
Citation