Rikotut kuvat - Virheiden mahdollisuudet kuosisuunnittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Muotoilu
Mcode
ARTS3015
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
62
Series
Abstract
Luovassa työskentelyssä huomaan kuinka mahdolliset virheet töissäni näyttäytyvät minulle usein kaikista kiinnostavimpina elementteinä. Niiden uniikki ja orgaaninen luonne on puhutteleva. Kuten muussakin luovassa työskentelyssä, myös valokuvaamisessa olen kiinnostunut sen epätäydellisyydestä ja poikkeamista. Virheet, olivat ne sitten itse aiheuttamiani tai itsestään ilmaantuneita, luovat ne minulle kuvan uudella tavalla. Tässä tarkoitan virheitä, jotka ovat muodostuneet kuviin niiden kehitysprosessissa. Ajattelen tällaista tapausta tai menetelmää tuottaa kuvaa valokuvaamattomana valokuvana. Ajatus valokuvaamattomasta valokuvasta kiehtoo minua. Tämä kandidaatintutkielma käsittelee virheiden mahdollisuutta luovassa työskentelyssä, tässä tapauksessa kuosisuunnittelussa. Tavoitteena on antaa virheiden ohjata luovaa työskentelyä. Voiko tasapainon löytää hallittavan ja hallitsemattoman väliltä? Voinko itse edistää virheiden muodostumista kuitenkin säilyttäen niiden orgaanisen ja yllätyksellisen luonteen? Opinnäytteeni koostuu kahdesta osasta, kirjallisuustutkimuksesta ja produktiosta. Kirjallisuustutkimuksessa perehdyin wabi-sabiin, zen-filosofiaan, täydellisyyden käsitteeseen sekä valokuvaamattomaan valokuvaan. Tämä tutkielma toimii pohjana produktiolleni. Produktio-osuudessa tuhosin kuvaamiani valokuvia, joiden pohjalta suunnittelin viiden kuosin kokoelman. Kuosit toimivat näytemallistona silkkihuivimallistolle, jonka haluan toteuttaa omana projektina. Näytteet tulostettiin silkille. Lopputuloksena kirjallinen tutkielma sekä produktio osoittavat, että virheille on tila luovassa työskentelyssä. Virheet voivat luoda tuotteen omalla tavallaan ja antaa tuotteille merkityksen. Ne voivat myös vahvistaa emotionaalista sidettä tuotteeseen. Virheiden kanssa on mahdollista työskennellä tavalla, jossa ne ovat haluttuja, mutta omaavat myös oman tahtonsa.
Description
Supervisor
Fagerlund, Hilkka-Maija
Thesis advisor
Fagerlund, Hilkka-Maija
Keywords
virheet, kuosisuunnittelu, valokuvaus, wabi-sabi, luova prosessi, muotoilu
Citation