Near Field Communication Applications

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-09-21
Department
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T3001
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
vii+93
Series
Abstract
Near Field Communication (NFC) is a short-range, low power contactless communication between NFC-enabled devices that are held in the closed proximity to each other. NFC technology has been moving rapidly from its initial application areas of mobile payment services and contactless ticketing to the diversity of new areas. Three specific NFC tags highlighted in the thesis have different structures in terms of memory, security and usage in different applications. NFC information tags exploit the data exchange format NDEF standardized by NFC Forum. NFC applications are rapidly stepping into novel and diverse application areas. Often they are deployed in combination with different devices and systems through their integrability and adaptability features. The diverse application areas where NFC tags and cards are used cover smart posters, contactless ticketing, keys and access control, library services, entertainment services, social network services, education, location based services, work force and retail management and healthcare. In designing different NFC applications, it is necessary to take into consideration different design issues such as to choosing the NFC tools and devices according to the technical requirements of the application, considering especially the memory, security and price factors as well as their relation to the purpose and usage of the final product. The security aspect of the NFC tags is remarkably important in selecting the proper NFC device. The race between hackers attacking and breaking the security systems of programmable high level products and manufacturers to produce reliable secure systems and products seems to never end. This has proven to be case, for example, for trying MIFARE Ultralight and DESFire MF3ICD40 tags. An important consideration of studying the different applications of NFC tags and cards during the thesis work was to understand the ubiquitous character of NFC technology.

Lähitunnistus yhteys tekniikka (NFC) on lyhyen tähtäimen, pienitehoinen, kontaktiton yhteydenpito NFC yhteensopivien laitteiden välillä, jossa laitteet pidetään toistensä välittömässä läheisyydessä tiedon siirtämiseksi niiden välillä. NFC-teknologia on siirtynyt nopeasti sen alkuperäisiltä toimialueilta eli mobiili maksupalvelujen ja kontaktittomien lippujen sovellusalueilta moninaisille uusille alueille. Kolmella NFC tagillä, joita on käsitelty tässä tutkielmassa, on muistin, turvallisuuden ja käytön kannalta erilaisiä rakenteita, joita käytetään eri sovelluksissa. NFC-tagit käyttävät tiedonvälityksessä NFC Forumin standardoimaa NDEF-tiedonvaihtoformaattia. NFC sovellukset esiintyvät yhä enenevässä määrin nopeasti kehyttyvillä, uudenlaisilla ja monipuolisilla sovellusalueilla, usein yhdessä eri laitteiden ja järjestelmien kanssa. NFC on käytettävissä erinäisten laitteiden kanssa erilaisissa järjestelmäympäristöissä. Monipuoliset sovellusalueet, joissa muun muassa NFC-tagejä ja -kortteja käytetään sisältävät seuraavanlaisia sovelluksia: älykkäät julisteet, kontaktittomat liput, avaimet ja pääsynvalvonta, kirjastopalvelut, viihdepalvelut, sosiaalisen verkoston palvelut, kasvatukseen ja koulutukseen liittyvät palvelut, sijaintiperustaiset palvelut, työvoiman ja vähittäiskaupan hallinto-palvelut ja terveyspalvelut. Erilaisten NFC-sovelluksien suunnittelussa on väistämätöntä ottaa erilaisia suunnitteluasioita huomioon kuten valita NFC-työkalut ja laitteet sovelluksen teknisten vaatimusten mukaan. Erilaiset tärkeät tekijät kuten muisti, tietoturvallisuusominaisuudet ja hinta ja niiden kaikkien toimivuus lopputuotteen kannalta on otettava huomioon. Tietoturvallisuusnäkökohta on erityisen tärkeä oikean NFC laitteen valitsemisessa, sillä käynnissä on loputon kilpajuoksu hakkerien, jotka yrittävät rikkoa ohjelmoitavien korkeatasoisten laitteiden ja tuotteiden tietoturvajärjestelmiä, ja valmistajien, jotka pyrkivät tuottamaan luotettavia varmoja järjestelmiä, välillä. Tietoturvariskiin liittyviä ongelmia on löydetty esimerkiksi MIFARE Ultralight ja DESFire MF3ICD40 tageista. Tärkeä havainto, joka saatiin erilaisten NFC sovelluksien tutkimisesta, oli oivaltaa NFCteknologian potentiaalinen kaikkialle ulottuva, yleiskäyttöinen luonne.
Description
Supervisor
Aura, Tuomas
Thesis advisor
Aura, Tuomas
Keywords
nfc, ndef, mifare ultralight, mifare ultralight c, mifare desfire ev1, applications of nfc tags and cards
Other note
Citation