Koneriippumattoman Pascal-kääntäjän sovittaminen keskisuureen tietokoneeseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
3.76
Degree programme
Language
fi
Pages
65+45
Series
Description
Supervisor
Syrjänen, Markku
Keywords
Other note
Citation