Analyzing the Impact of Software-Defined Video Networking to Broadcast Technology Business

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Department
Major/Subject
Tietoliikenneohjelmistot
Mcode
T3005
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
9+94
Series
Abstract
Broadcast video systems have traditionally been the domain of purpose built video interfaces and routing products. The advances in technology have reduced the price of Ethernet network bandwidth and processing to levels where uncompressed video can be feasibly transported within packet switched IP networks. This trend is accompanied with the paradigm of software-defined networking, which allows easy control of network parameters and features from high level applications. This has made it possible to build broadcast video systems using software-defined video networking (SDVN). This thesis evaluates SDVN as an innovation that has entered the broadcast technology industry. What constitutes a software-defined video networking system is discussed and defined. The findings of technology evolution and innovation research are used to classify SDVN as an innovation and to determine how it affects the industry incumbents. The results of the study indicate that SDVN could be classified as a radical innovation in the linking mechanism of a broadcast video system. Due to the nature of the innovation it creates new architecture opportunities for such systems. The innovation was found to have disruptive qualities. A probable dominant design for SDVN systems was determined. The probable effects to incumbent companies are: competence change, added product and service value, changes in the value network and organizational change. Radical organizational change is suggested as a response.

Joukkoviestinnän videojärjestelmät ovat perinteisesti käyttäneet varta vasten niihin räätälöityjä videoliitäntöjä ja reitittimiä. Verkkoteknologian kehitys ja hintojen lasku ovat kuitenkin mahdollistaneet pakkaamattoman teräväpiirtovideon sujuvan liikuttelun Ethernet-pohjaisissa IP-verkoissa. Ohjelmistollisesti määriteltävät tietoverkot mahdollistavat verkon ominaisuuksien muokkaamisen korkeamman tason sovelluksille. Ohjelmistollinen määriteltävyys ja nopeasti kehittyvät verkkolaitteet ovat tehneet mahdolliseksi rakentaa videojärjestelmiä, jotka käyttävät pohjanaan ohjelmistollisesti määriteltyjä videoverkkoja. Tässä lopputyössä tutkitaan ohjelmistollisesti määriteltyjä videoverkkoja innovaationa. Kyseisten verkkojen vaatimuksia ja ominaisuuksia tarkastellaan. Teknologian kehityksen ja innovaatioteorian tutkimuksen tuloksia hyödyntäen arvioidaan miten kyseinen innovaatio vaikuttaa teollisuuden vakiintuneisiin toimijoihin. Työn tulokset osoittavat, että ohjelmistollisesti määritellyt videoverkot ovat radikaali innovaatio videojärjestelmien linkitysmekanismissa. Innovaatio mahdollistaa uusia arkkitehtuureja videojärjestelmille. Innovaatiolla on myös disruptiivisia piirteitä. Työssä esitellään todennäköisesti määräävän markkina-aseman saavuttava konfiguraatio innovaatiolle. Innovaation luonteen määrittelystä johdetaan todennäköisiä vaikutuksia teollisuuden vakiintuneille toimijoille. Näitä ovat muutokset osaamisessa ja resursseissa, lisäarvo tuotteissa ja palveluissa, muutokset arvoketjussa ja organisatoriset muutokset yrityksissä. Suositeltava tapa vastata muutoksiin on tehdä radikaaleja muutoksia yritysten organisaatioissa.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Luukkainen, Sakari
Keywords
SDN, video, networking, broadcast, innovation, SDVN
Other note
Citation