Mitä ominaisuuksien muutoksia paperissa vaikuttaa paperisaosta jauhettaessa käytetyt lämmön vaihtelut kun puolivalmisteena käytetään eri kovuusasteisia voimasulfaatteja

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1939
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
102 s. + liitt. 8
Series
Description
Supervisor
Brax, Andres Johannes
Keywords
Citation