The Design of a Compact Three-Phase UPS

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
69
Series
Abstract
Tässä diplomityössä kehitetään hyvin kompaktin rakenteen 45 kVA:n UPS-laite. Suunnittelussa pyritään erittäin pienen lattiapinta-alan käyttöön käyttäen erittäin kapeaa laitekaappia. Tämä erittäin tiivis rakenne edellyttää parannusta tehopuolijohteiden jäähdytyksessä ja onnistunutta mekaniikan suunnittelua, jotta laite on helposti huollettavissa. Työn alussa esitellään eri tapoja toteuttaa UPS-laite. Yksinkertaisimpia, kuten 'stand by' ja 'line interactive' -tyypin UPS-laitteita käytetään suojauskohteissa, joissa pieni koko ja alhaiset kustannukset ovat etusijalla. Täydellisen sähkönsyötön kohteita varten esitellään useita erilaisia 'double conversion' -tyypin toteutuksia. 45 kVA:n laitekaapin kompakti koko on mahdollinen käyttämällä suurella taajuudella toimivaa jännitettä nostavaa tasasuuntaajaa ja muuntajatonta vaihtosuuntaajaa. Työssä kehitetään erittäin alhaisen lämpövastuksen tehomoduli, jossa suuren jäähdytysilman vastapaineen vuoksi käytetään erikoista kahden edullisen aksiaalipuhaltimen rakennetta. Laitekaapin sisälämpötila pidetään alhaisena sijoittamalla ferriittirakenteiset pääkuristimet erillisiin koteloihin, joita tuuletetaan jäähdytyselementtien poistoilmalla. Tehomodulien huoltamisen helpottamiseksi suunnitellaan erityinen asennuskelkka, joka on tarvittaessa vedettävissä esille laitekaapista. Lopuksi tehomodulien jäähdytyksen onnistuminen testataan tyyppitesteissä. Osoittautuu, että lämpösuunnittelu on onnistunutta, sillä tehomoduleilla on riittävästi varaa lämpötilan nousulle ja tuotannolliselle vaihtelulle. Myös muiden kuten radiohäiriötestien tuloksia esitellään.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Öhman, Ove
Keywords
UPS, UPS, rectifier, tasasuuntaaja, inverter, vaihtosuuntaaja, hysteretic current control, kaksipistesäätö
Citation