Puheenkäsittely luonnollisessa ääniympäristössä: aivotoiminnallinen perusta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2014-05-14
Department
Major/Subject
Teknillinen fysiikka
Mcode
F3005
Degree programme
Teknillinen fysiikka ja matematiikka TFM
Language
fi
Pages
27
Series
Description
Supervisor
Salmelin, Riitta
Thesis advisor
Renvall, Hanna
Keywords
puhe, ympäristö, MEG, fMRI, kuuloaivokuori
Other note
Citation