Implementation of Virtual Acoustics for a Computational Concert Hall Model

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1997
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
fi
Pages
76
Series
Description
Supervisor
Karjalainen, Matti
Thesis advisor
Savioja, Lauri
Keywords
virtual acoustics, virtuaaliakustiikka, auralization, auralisointi, image-source method, kuvalähdemenetelmä, digital signal processing, digitaalinen signaalinkäsittely, virtual reality, virtuaalitodellisuus, modeling of room acoustics, huoneakustiikka, virtual auditory environment, akustiikan laskennallinen mallintaminen, virtuaaliääniympäristö
Citation