Synthesis and characterization of controlled metal nanostructures for electrochemical applications

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Technology | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2016-09-23
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
119
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 177/2016
Abstract
Metal nanoparticles synthesed by using wet chemical route and nanostructures by electrodeposition has attracted much attention because their properties differ from those of the same material in bulk form and the ease of the electrodeposition method which allows control of the film thickness.These nanostructures have numerous potential applications in various areas such as biomedical sciences, electrodes, optics, magnetism, energy storage and electrochemistry. In the first part of this thesis, synthesis and properties of cobalt and gold nanoparticles were studied. In order to investigate their size distribution and oxidation with different capping ligands, cobalt nanoparticles were synthesized with the decomposition method. Tridodecyl amine stabilized Co nanoparticles with different sizes (8, 22, and 36 nm) were prepared by thermal decomposition of Co2(CO)8 in dodecane, and e.g. particles with an average diameter of 8 nm and a standard deviation of 8 % were obtained. The oxidation of different sized cobalt nanoparticles was studied. The particles capped with carboxylic acid had become hollow and oxidized throughout, while the tridodecyl amine capped ones appeared to have a small core surrounded by oxidized shell. Gold nanoparticles were used as probes to visualize the surface density of functional molecules on silica. The second part of this thesis was focused on preparing nanostructures and mesostructures using an electrodeposition method. Zn/ZnO macroporous films were synthesized via electrodeposition using polystyrene spheres as a template. Subsequent oxidation of the films at elevated temperature yielded structured ZnO films. The results of this work showed that high quality templated Zn and ZnO films can be electrodeposited from ionic liquid onto both semiconductor (ITO) and metallic (Au) substrates. Pt mesoporous films were synthesized via electrodeposition using a liquid crystalline template method. Mesoporous Pt and Pt@CB were electrodeposited using both galvanostatic and potentiostatic methods from liquid crystal templates resulting in Pt structures with pores in the 3-5 nm size range. The Pt@CB electrocatalyst was shown to have a high potential for direct ethanol fuel cells. Pt mesostructures were applied in fuel cells as anodes. Polarization and power curves for both the commercial Pt and the electrodeposited mesoporous Pt at different temperatures (30 °C, 50 °C and 70 °C) were studied, showing an increase in the performance with the temperature. All the mesoporous samples showed better or similar performance in the direct ethanol fuel cell in comparison with the commercial Pt sample.

Metallinanopartikkelien synteesi kemiallisesti ja nanorakenteiden valmistaminen sähkösaostuksella on kiinnostanut tutkijoita, koska nanopartikkelien ominaisuudet eroavat saman aineen bulkkimateriaalista ja koska sähkökemiallisen menetelmän avulla on helppoa kontrolloida sähkösaostetun filmin paksuutta. Näitä nanorakenteita voidaan käyttää monissa sovelluksissa kuten mm. elektrodeina, optisissa, magneettisissa ja sähkökemiallisissa sovelluksissa. Väitöskirjan 1. osassa valmistettiin koboltti- ja kultananopartikkeleita ja tutkittiin ensimainittujen ominaisuuksia. Kobolttinanopartikkeleita syntetisoitiin Co2(CO)8:n hajotusmenetelmällä autoklaavissa keskittyen synteesin optimointiin. Myös eri ligandeilla suojattujen partikkeleiden hapettumista tutkittiin. Co-partikkelit olivat hyvin monodisperseja, niiden keskimääräinen halkaisija oli 8 nm ja standardipoikkeama 8 %. Erikokoisten Co-nanopartikkelien hapettumista tutkittiin lisäämällä happea autoklaaviin ja seuraamalla hapen kulutusta autoklaavin paineenmuutoksen avulla. Oksidikerroksen paksuuden osoitettiin olevan riippumaton partikkelien koosta. Myös muillaligandeilla suojattujen partikkelien hapettumista tutkittiin. Karboksyylihapoilla suojatut partikkelit olivat onttoja ja kokonaan hapettuneita, kun taas tridodekyyliamiinilla suojattujen partikkeleiden ytimien ympärille oli muodostunut oksidikerros. Kultananopartikkeleita käytettiin SiO2- pinnalla olevien funktionaalisten molekyylien visualisoimiseksi pyyhkäisyelektronimikroskopian avulla. Väitöskirjan 2. osassa keskityttiin Zn/ZnO-nanorakenteiden ja Pt-mesorakenteiden valmistamiseen sähkösaostusmenetelmällä käyttäen polystyreenipalloja ja nestekidefaasia muottina. Zn/ZnO-makrohuokosia syntetisoitiin ja käsiteltiin korkeassa lämpötilassa siten, että filmit hapettuivat ZnO:ksi. Korkealaatuisia Zn- ja ZnO-filmejä sähkösaostettiin ionisesta liuottimesta sekä puolijohteen (ITO) että metallin (Au) pinnalle. Mesohuokoiset Pt ja Pt@CB sähkösaostettiin sekä galvanostaattisesti että potentiaalisesti nestekidefaasimuotin avulla ja tulokseksi saatiin Pt-rakenteita, joiden huokoisuus oli 3-5 nm. Pt@CB-elektrokatalyytin osoitettiin soveltuvan hyvin suoraetanolipolttokennoon. Pt-mesorakenteita sovellettiin suoraetanolipolttokennoissa anodeina. Sekä kaupallisten Pt-nanopartikkelien että saostettujen Pt-mesohuokoisten suorituskykyä tutkittiin eri lämpötiloissa (30 °C, 50 °C ja 70 °C). Pt-mesohuokoisten näytteillä saatiin parempia tai samaa luokkaa olevia tuloksia kuin kaupallisella Pt-näytteellä (4,0 mg/cm2).
Description
Supervising professor
Kallio, Tanja, Prof., Aalto University, Department of Chemistry, Finland
Keywords
nanoparticles, nanostructures, mesoporous, synthesis, electrodeposition, direct ethanol fuel cell, nanopartikkelit, nanorakenteet, mesohuokoiset, synteesi, sähkösaostus, suoraetanolipolttokenno
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Nguyet Doan, Kyösti Kontturi, Christoffer Johans, Directing oxidation of cobalt nanoparticles with the capping ligand, J. Colloid and Interface Sci. 350 (2010) 126-131.
  DOI: 10.1016/j.jcis.2010.06.024 View at publisher
 • [Publication 2]: Outi Toikkanen, Nguyet Doan, Mikhail Erdmanis, Harri Lipsanen, Kyösti Kontturi and Babak Parviz, Building molecular surface gradients with electron beam lithography, J. Michromech. Microeng. 21 (2011) 054025-05429.
  DOI: 10.1088/0960-1317/21/5/054025 View at publisher
 • [Publication 3]: Nguyet Doan, Tuomas Vainikka, Eeva-Leena Rautama, Kyösti Kontturi, Christoffer Johans, Electrodeposition of Macroporous Zn and ZnO Films from Ionic Liquids, Int. J. Electrochem. Sci., 7 (2012) 12034-12044
 • [Publication 4]: Nguyet Doan, Tom Sundqvist, Panu Hiekkataipale, Juuso Korhonen, Tanja Kallio, Janne Ruokolainen, Kyösti Kontturi, and Christoffer Johans, Electrodeposited Mesoporous Pt and Pt@CB Films as Electroctalysts for the Oxygen Reduction Reaction and Ethanol Electrooxidation in Both Acid and Alkaline Media, Int. J. Electrochem. Sci., 10 (2015) 2535-2553
 • [Publication 5]: Nguyet Doan, Marta C. Figueiredo, Christoffer Johans, and Tanja Kallio, Electrodeposited mesoporous Pt for direct ethanol fuel cells anodes, Int. J. Electrochem. Sci., 11 (2016) 7631-7643.
  DOI: 10.20964/2016.09.06 View at publisher
Citation