Kotona-neuleita vaatetukseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Textile Art and Design
Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
60
Series
Abstract
Tämän opinnäytteen aiheena on neulosmallikokoelman suunnittelu. Suunnittelutyö on tehty asiakastyönä syksyllä 2012 lanseerattavalle ekologiselle vaatetusalanyritykselle. Työssä aihetta on lähestytty sekä tutkimuksen että suunnittelun keinoin. Suunnittelutyö saa inspiraationsa tutkimuksesta, jonka kohteina ovat kestävä tuotesuhde ja vaatteen merkitys henkilökohtaisena tilana. Työ kehottaa tarkastelemaan vaatteen ja kantajan suhdetta merkityksellisen tilan näkökulmasta ja rinnastaa kestävän tuotesuhteen ja kodinomaisen tilan käsitteet vaatetuksen kentällä. Tutkimusaineistona on käytetty pääasiassa kirjallisuutta. Työn produktio, neulosmallikokoelman suunnittelu, pohjautuu sekä yhteistyöyrityksen konseptiin että tutkimuksesta heränneisiin ajatuksiin vaatteesta merkityksellisenä tilana. Suunnittelutyössä on käsitelty ajatuksia neuleesta kodinomaisena turvapaikkana tekstiilin materiaalimerkitysten, sisä- ja ulkopuolen kontrastin sekä läsnäolon ja poissaolon kautta. Nämä tutkimuksesta heijastuneet ajatukset on tuotu neuloksiin materiaali- sidos- ja värivalintojen kautta. Lopputuloksessa on otettu huomioon yrityksen ekologinen, moderni ja puhdaslinjainen vaatekonsepti ja sen kaupallinen tarkoitus. Opinnäytteen produktion lopputuloksena on syntynyt kolmentoista neulosmallin kokoelma. Mallisto on esitelty sekä materiaalinäyttein että valokuvin. Valokuvasarjan merkitys on opinnäytteen kokonaisuuden esille tuojana ja tunnelman välittäjänä. Opinnäyte kokonaisuudessaan sisältää neulosmalliston lisäksi kirjan, joka koostuu tutkimuksesta, suunnitteluprosessin kuvauksesta ja koko prosessin dokumentoinnista.

The subject of this thesis is a collection of knitted surfaces. The collection has been designed in co-operation with a new eco-fashion company, launched in fall 2012. The subject of the thesis is approached through both research and design. Design is inspired by the research that focuses on sustainable product relationship and spatial meaning of clothing. The work suggests the relationship between the garment and the wearer to be seen from the point of view of a meaningful space. It equates the concepts of sustainable product relationship and home-like space in the field of clothing. The research data is mainly gathered by literature. The design work is based on both the concept of the company and the ideas about clothing as a meaningful home-like space, awakened through the research process. Thoughts about knitwear as home-like refuge have been processed through material meanings, contrast between the inside and outside and presence and absence of the material. These ideas have been brought to knitwear through material-, structure- and color choices. The end result has taken in to consideration the ecological, modern and pure look of the fashion brand and the commercial purpose of the collection. As an end result of the thesis production a collection of thirteen knitwear models has born. The collection has been presented both by samples and photographs. The importance of the photographs lies in the presentation of the thesis work as a whole and in communication of the atmosphere. In addition to the collection the thesis consists of a book that contains research, description of the process and the documentation of the process as a whole.
Description
Supervisor
Niinimäki, Kirsi
Thesis advisor
Laitinen, Tuomas
Keywords
neule, kestävä tuotesuhde, koti, neulos, mallisto, tekstiilisuunnittelu, knitwear, sustainable product relationship, home, collection, textile design
Other note
Parts
  • Opinnäyte sisältää kirjallisen osan lisäksi neulosmallikansion. Kansio sisältää näytteet kokoelman neuloksista sekä mallistovalokuvat.
Citation