Tunteet työssä: kuvaus kolmen työntekijäryhmän tunnekentistä

Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
1999
Major/Subject
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Työelämä, Työilmasto, Psykologia, Ryhmät, Tietotekniikka
Other note
Citation