Establishment of a snowmobile route based on the off-road traffic act (1710/95)

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorTallgren, Mikko
dc.contributor.departmentMaanmittausosastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorPirinen, Tarja|Vitikainen, Arvo
dc.date.accessioned2020-12-03T23:06:59Z
dc.date.available2020-12-03T23:06:59Z
dc.date.issued1999
dc.description.abstractTyössä selvitetään maastoliikennelain mukaisten moottorikelkkailureittien toteuttamisen kehittämismahdollisuuksia ja erityisesti erilaisia reitin perustamistapoja reittialueen olosuhteista ja laatuvaatimuksista riippuen. Tavoitteena on löytää menettelytapa, jolla lainsäädännön antamien mahdollisuuksien mukaan saadaan reittien perustamisesta toimiva kokonaisuus. Työ perustuu Savonlinnan ympäristössä käynnistetystä Kuikka Koposen Kiemurat -reittihankkeesta ja muista aikaisemmin toteutetuista tai vireillä olevista reittihankkeista saatuihin kokemuksiin sekä maastoliikenteeseen liittyvän lainsäädännön tulkintaan. Maastoliikennelain mukainen moottorikelkkailureitti perustetaan vahvistetun reittisuunnitelman perusteella joko reitin pitäjän ja maanomistajien välisillä sopimuksilla tai reittitoimituksella. Julkinen rahoitus ja suunnitteilla olevan valtakunnallisen reittiverkoston rakentaminen edellyttävät pysyviä ja laadukkaita reittejä, joilla on yleinen oikeus ajaa moottorikelkalla. Työssä suositellaankin reittien perustamista maanomistajilta kerättävien suostumusten, vahvistetun reittisuunnitelman, reitin pitäjän ja maanomistajien välisten sopimuksien ja reittitoimituksen avulla. Perustamistavassa toimitaan mahdollisuuksien mukaan maanomistajien ehdoilla, mutta reittitoimituksen ja kiinteistörekisteriin merkittävän käyttöoikeuden avulla varmistetaan reitin pysyvyys myös maanomistajien vaihtuessa. Työssä korostetaan kunnan roolia tärkeimpänä reittejä toteuttavana viranomaisena. Tutkimuksen mukaan myös moottorikelkkakerhojen, ympäristökeskusten ja maanmittaustoimistojen osallistuminen reittien perustamiseen on tärkeää. Matkailuyritysten rooli on Pohjois-Suomea lukuun ottamatta vielä pieni, mutta kasvamassa.fi
dc.format.extent124
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/86720
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120445558
dc.language.isofien
dc.programme.majorKiinteistöoppifi
dc.programme.mcodeMaa-20fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordsnowmobilingen
dc.subject.keywordmoottorikelkkailufi
dc.subject.keywordsnowmobile routeen
dc.subject.keywordmoottorikelkkailureittifi
dc.subject.keywordoff-road traffic acten
dc.subject.keywordmaastoliikennelakifi
dc.subject.keywordroute planen
dc.subject.keywordreittisuunnitelmafi
dc.subject.keywordofficial proceedings to establish a snowmobile routeen
dc.subject.keywordreittitoimitusfi
dc.subject.keywordagreementen
dc.subject.keywordsopimusfi
dc.titleEstablishment of a snowmobile route based on the off-road traffic act (1710/95)en
dc.titleMaastoliikennelain (1710/95) mukaisen moottorikelkkailureitin perustamisestafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_34084
local.aalto.idinssi14117
local.aalto.openaccessno
Files