Establishment of a snowmobile route based on the off-road traffic act (1710/95)

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
124
Series
Abstract
Työssä selvitetään maastoliikennelain mukaisten moottorikelkkailureittien toteuttamisen kehittämismahdollisuuksia ja erityisesti erilaisia reitin perustamistapoja reittialueen olosuhteista ja laatuvaatimuksista riippuen. Tavoitteena on löytää menettelytapa, jolla lainsäädännön antamien mahdollisuuksien mukaan saadaan reittien perustamisesta toimiva kokonaisuus. Työ perustuu Savonlinnan ympäristössä käynnistetystä Kuikka Koposen Kiemurat -reittihankkeesta ja muista aikaisemmin toteutetuista tai vireillä olevista reittihankkeista saatuihin kokemuksiin sekä maastoliikenteeseen liittyvän lainsäädännön tulkintaan. Maastoliikennelain mukainen moottorikelkkailureitti perustetaan vahvistetun reittisuunnitelman perusteella joko reitin pitäjän ja maanomistajien välisillä sopimuksilla tai reittitoimituksella. Julkinen rahoitus ja suunnitteilla olevan valtakunnallisen reittiverkoston rakentaminen edellyttävät pysyviä ja laadukkaita reittejä, joilla on yleinen oikeus ajaa moottorikelkalla. Työssä suositellaankin reittien perustamista maanomistajilta kerättävien suostumusten, vahvistetun reittisuunnitelman, reitin pitäjän ja maanomistajien välisten sopimuksien ja reittitoimituksen avulla. Perustamistavassa toimitaan mahdollisuuksien mukaan maanomistajien ehdoilla, mutta reittitoimituksen ja kiinteistörekisteriin merkittävän käyttöoikeuden avulla varmistetaan reitin pysyvyys myös maanomistajien vaihtuessa. Työssä korostetaan kunnan roolia tärkeimpänä reittejä toteuttavana viranomaisena. Tutkimuksen mukaan myös moottorikelkkakerhojen, ympäristökeskusten ja maanmittaustoimistojen osallistuminen reittien perustamiseen on tärkeää. Matkailuyritysten rooli on Pohjois-Suomea lukuun ottamatta vielä pieni, mutta kasvamassa.
Description
Supervisor
Pirinen, Tarja|Vitikainen, Arvo
Keywords
snowmobiling, moottorikelkkailu, snowmobile route, moottorikelkkailureitti, off-road traffic act, maastoliikennelaki, route plan, reittisuunnitelma, official proceedings to establish a snowmobile route, reittitoimitus, agreement, sopimus
Other note
Citation