Kumpu: Roolimme biosfäärissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Ceramic and Glass Design
Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
43
Series
Abstract
Opinnäytetyöni käsittelee ihmisen suhdetta biosfääriin. Prosessi alkoi ristiriitaisista tunteistani esineitä kohtaan. Tuotteiden valmistuksella on merkittäviä ympäristöhaittoja. Tuottaessani jotain olisin osasyyllinen maapallon biosfäärin tuhoon. Pohdin laajemmin ihmisen suhdetta luontoon ja materiaan ja kerron asenteista minulle erityisen tärkeäksi muodostuneeseen metsään. Olen aiemmin piirtänyt mainituista aiheista sarjakuvia. Opinnäytetyössä olen yrittänyt löytää tavan käsitellä aiheita keramiikan tai saven avulla. Toteutin installaation joka kuvasi luonnonvarojen kulutusta ja maapallon liikakansoittumista.
Description
Supervisor
Lahdenmäki, Nathalie
Keywords
biosfääri, metsä, installaatio, tuotanto
Other note
Parts
  • Muuttuvat installaatio oli esille viiden päivän ajan. Saviselle kummulle ilmestyi savesta muovattuja pupuhahmoja. Kummun kylkeen muodostui kuoppa. Hahmoja kertyi viiden päivän aikana n.250.
Citation