In search for Avanto- A collection for the cold-water scuba divers with an infrared heating system

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
105+2
Series
Abstract
The aim of this thesis was to design a modern scuba diving suit collection with an infrared heating system for the recreational cold-water scuba divers. Expertise of different divers, medical professionals and diving apparel manufacturers was utilized in the design phase. The objective of this thesis was to examine how divers’ safety could be improved with new technology and how to develop the divers’ thermal comfort in a cold-water environment. Therefore, one of the main research questions was how to design a timeless, safe, comfortable and great scuba diving suit collection. This thesis focused on the scuba diving equipment and history, concept creation, definition of a suitable thermal insulation and also on the stages of the collection design. The research methods consisted of field research, interviews and observation. Literature was also used as one source of information. The expectations of divers were taken into account in terms of the functionality of the clothes. The outcome of this thesis consists of three different outfits; A dry suit, an infrared heated mid-layer and a base-layer. The most recent technologies and the latest technical materials were utilized in this thesis project. For instance, the divers no longer have to carry a separate battery canister with them since the infrared heating system receives its power wirelessly from the 3D-printed dive weight, into which the necessary electronic components are integrated. In addition, the infrared panels are placed to the mid-layer so that the garment is comfortable to wear and the suit also functions without the active heating system. All the products have been tested and they function in a cold-water environment. In addition to the products, the thesis also includes a technical collection catalog and a written research part. The production part of this thesis has been created together with an Industrial and Strategic Design student, Visa Kupias. The final outcome has been exhibited in the Wearable Technology and eTextile Design exhibition at the EU parliament in Brussels on 17th-20th November 2014.

Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella uudenaikainen sukelluspukumallisto kylmissä vesissä sukeltaville virkistyssukeltajille. Sukellusvaatemalliston suunnittelussa hyödynnettiin erilaisten sukeltajien, lääketieteen ammattilaisten ja sukellusvaatevalmistajien asiantuntemusta. Opinnäytteen tehtävänä oli tutkia, kuinka sukeltajien turvallisuutta voisi parantaa uuden teknologian avulla ja kuinka sukeltajan lämpöviihtyvyyttä voisi kehittää kylmissä olosuhteissa. Työn tehtävänä oli myös tutkia, kuinka suunnitella ajaton, turvallinen, mukava ja tyylikäs sukelluspukumallisto. Työssä perehdyttiin laitesukelluksen varusteisiin ja historiaan, konseptin luomiseen, sopivan lämmöneristävyyden määrittelyyn sekä malliston suunnittelun vaiheisiin. Tutkimusmenetelminä käytettiin kenttätutkimusta, haastatteluja sekä havainnointia. Asiantuntijakirjallisuus toimi myös yhtenä tiedonlähteenä. Sukelluspukumalliston suunnittelussa huomioitiin sukeltajien toiveet vaatteiden toimivuuden kannalta. Tämän vuoksi opinnäytteessä tutustuttiin tarkasti sukeltajien varusteisiin ja toimintaympäristöön. Lopputulos koostuu kolmesta asukokonaisuudesta, kuivapuvusta, infrapunalämmitteisestä välipuvusta sekä aluskerrastosta. Infrapunalämmitys saa virtaa langattomasti ja uudenaikaisesti 3D tulostetusta sukelluspainosta, jonka sisälle on integroitu tarvittavat elektroniikkakomponentit. Tämä mahdollistaa miellyttävän sukelluskokemuksen, kun erillistä akkukanisteria ei tarvitse kantaa sukelluksen aikana mukana. Myös infrapunapaneelit on integroitu välipukuun huomaamattomasti, jolloin vaatetta on helppo ja mukava käyttää. Välipuku toimii myös sellaisenaan ilman aktiivista lämmitystä. Malliston kaikki tuotteet on testattu kylmissä olosuhteissa ja todettu toimiviksi. Tuotteiden lisäksi opinnäyte pitää sisällään myös teknisen mallistokatalogin ja kirjallisen osuuden. Produktiivinen osuus on toteutettu yhteistyössä teollisen ja strategisen muotoilun opiskelijan, Visa Kupiaksen kanssa. Lopputyö on ollut esillä EU-parlamentissa, Brysselissä järjestetyssä Wearable Technology ja eTextile Design-näyttelyssä 17-20. Marraskuuta 2014.
Description
Supervisor
Hirvonen, Pirjo
Thesis advisor
Julin-Aro, Jasmine
Mikkonen, Jussi
Keywords
dry suit, garment, infrared heat, scuba diving, sports fashion, wearable technology
Citation