Sähköajoneuvon latauspisteen muotoilu suomalaiseen kaupunkiympäristöön

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Industrial and Strategic Design
Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
136
Series
Abstract
Tekes on perustanut EVE –nimisen työohjelman, jonka päätavoite on kasvattaa sähköiseen liikenteeseen liittyvää liiketoimintaa Suomessa. Yksi EVE:n testiympäristöistä on nimeltään Pääkaupunkiseudun sähköinen liikenne, jonka rinnakkaistutkimushankkeena toteutetaan eSini –niminen projekti. eSinin päätavoite on olla mukana suunnittelemassa pääkaupunkiseudun sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuria. Aalto-yliopiston muotoilun laitos on mukana tässä hankkeessa tuomassa mukaan käyttäjälähtöisen näkökulman. Tämän opinnäytteen tavoitteena on tutkia ensimmäisen sukupolven latauspisteiden käyttäjiä ja heidän mieltymyksiään, sekä esittää tutkimusaineiston pohjalta konsepti latauspisteestä. Tutkimustyön pohjana on kirjoitettu aineisto, omakohtaiset havainnot sekä asiantuntijoiden haastattelut. Muotoilutyö sisältää konseptointivaiheen ja prototyypin valmistuksen. Sähköautoilun kehittämisellä varaudutaan polttomoottoriliikenteen mukanaan tuomien ongelmien, kuten öljyn loppumisen ja ilmansaasteiden ehkäisyyn. Sähköautoilu on tehnyt tuloaan useaan otteeseen, mutta se on teknologian ollessa rajoittunutta jäänyt polttomoottorien jalkoihin. Nyt Suomen sähköautoilua ollaan kehittämässä, ja sen tärkeänä osana on latausinfrastruktuurin kehittäminen. Tällä hetkellä latauspisteitä on muutama ja sähköautoja liikenteessä pari sataa. Uuden teknologian omaksumisessa avainasemassa ovat ns. aikaiset omaksujat, jotka myös muodostavat tämän työn käyttäjäryhmän. Sähköajoneuvoja ja lataustapoja on monia erilaisia. Tämä työ on tehty julkiseksi latauspisteeksi, joka toimii pistokelatauksella. Latauspisteen muotokieli on valittu sopimaan suomalaiseen kaupunkiympäristöön. Laitteen käytettävyys on suunniteltu nopeaksi ja mahdollisimman helpoksi, jotta se sulautuu toimintana luontevaksi osaksi pysäköintiä. Latauspisteeseen on suunniteltu käyttöliittymä, joka sisältää käyttäjän tunnistautumisen, latauksen maksun ja käyttäjän opastuksen. Nämä ominaisuudet pohjautuvat elektroniseen tunnistautumiseen RFID-tunnisteella. Työssä on myös otettu kantaa latauspisteen turvallisuuteen, esteettömyyteen, ympäristöystävällisyyteen, opastukseen, valaistukseen sekä asennukseen ja huoltoon. Latauspisteen asennuskohteista parhaaksi on katsottu sellainen tilanne, jossa samasta latauspisteestä voi ladata useampi pysäköity ajoneuvo samanaikaisesti. Tämän perusteella latauspiste on suunniteltu kaksipuoleiseksi. Mitoitus määräytyi sen sisään tulevien komponenttien koon mukaan sekä käyttäjien keskimääräisen pituuden mukaan. Latausmahdollisuus suunniteltiin kahdelle erityyppiselle pistokkeelle. Latauspisteestä valmistettiin prototyyppi metallipajalla. Latauspisteen prototyypissä on umpinainen alaosa, jossa sijaitsee sähkökomponentit sekä perforoitu yläosa, jossa on latauspistorasiat, käyttöliittymä ja valaistus. Suunnittelun tukena on käytetty erilaisia tietokoneohjelmia, joissa on laadittu kattava havainne- ja mitoituspiirustukset. Latauspiste on minimalistinen, mutta perforointikuvioinnilla tai värityksellä muunneltavissa. Työssä on kiteytetty tietoa latauspisteen käyttäjien tarpeista ja kaupunkiympäristöön suunniteltavista tuotteista. Ympäristöystävällisyyden, helppouden ja edullisen valmistettavuuden takaamiseksi mitoitus on mahdollisimman pieni ja lataustoiminnot yksinkertaisia.
Description
Supervisor
Miettinen, Eero
Thesis advisor
Mikkonen, Jussi
Keywords
latauspiste, sähköinen liikenne, sähköauto, kaupunkiympäristö, konseptointi
Parts
  • Protomalli
Citation