Raskas Huoleton

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D FOLIO 2018 Korpijaakko
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Valokuvataide
Photography
Language
fi
Pages
64
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytetyö Raskas Huoleton käsittelee teoksin ja tekstein ekologisiin kysymyksiin liittyvää syyllisyyttä. Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on näyttely Raskas Huoleton, joka oli esillä Valokuvagalleria Hippolytessa Helsingissä 2. - 25.9.2016. Toinen osa on kirja, joka sisältää teoskuvia ja tekstiosuuden. Opinnäytteen ensimmäinen osa, näyttely Raskas Huoleton koostui kolmesta sarjallisesta valo-kuvateoksesta (Hyvä aikomus (1-200g), Negatiivinen tila - Muotokuva, Todiste n. xxxxxx) sekä installaatiosta X (Hellästi, hiljaa). Teosten aiheet kiertyvät inhimillisten tekojen jälkien mitta-kaavan mietiskelyn ympärille. Ekologinen syyllisyys ja keveyden mahdollisuuden etsintä ovat läsnä paitsi teosten kuvallisissa sisällöissä myös niiden esitysmuodossa. Opinnäytteen toinen osa rakentuu kirjamuodossa tekstin ja teoskuvien sekä muiden kuvalähteiden (arkistokuvat, muiden taiteilijoiden teokset) väliselle vuoropuhelulle. Kirja keskittyy prosessiin, jossa teksti etsii paikkaansa visuaalisten teosten rinnalla. Etsiminen tapahtuu kaunokirjallisten osuuksien, kirjallisten ja kuvallisten lähteiden äärellä käydyn pohdiskelun, suorien sitaattien, kuvakokonaisuuksien asettelun ja taitollisten ratkaisujen kautta. Opinnäytteen toinen osa kysyy siten myös kysymyksiä taiteellisen tutkimuksen mahdollisista muodoista ja metodeista. Niin näyttelyn kuin kirjankin konteksti on antroposeenin aikakausi. Näyttelyn teoksissa ihmisen vaikutus planetaariseen kokonaisuuteen on läsnä painavuuksien visuaalisissa tiivistymissä, joiden kautta inhimillisten tekojen mittakaava ja emotionaalinen painolasti korostuvat. Tekstiosuus taas pyrkii laajentamaan kirjallisten lähteittensä teemoja humanismin diskursseista kohti posthumanismin alueella käytyjä keskusteluja. Muun muassa kirjailija Susan Sontagin, filosofi Emmanuel Levinasin ja taidehistorioitsija John Taggin ajattelua lähestytään opinnäytteessä antroposeenin ajan syyllisyyden ja posthumanismin näkökulmista. Opinnäyte nojaa myös filosofi Timothy Mortonin ajatuksiin ekologisesta ajattelusta ja filosofi Sami Pihlströmin teksteihin syyllisyydestä. Sekä näyttely että kirja sivuavat myös kysymystä siitä, mikä rooli valokuvalla on ihmisen ja muiden olemassaolon muotojen suhteen kehityksessä. Opinnäytetyön toinen osa pyrkii olemaan uskollinen näyttelykokonaisuuden välittämien ajatusten avoimuudelle ja assosiatiivisuudelle.

Heavily Carefree is a Masters of Arts thesis that deals with the theme of ecological guilt through photographic artistic process and written text. The thesis work consists of two parts. Part one is the exhibition called Heavily Carefree which was on display at Photographic Gallery Hippolyte in Helsinki 2. - 25.9.2016. Part two is a book combining both text and images. Part one, the exhibition Heavily Carefree, contains three photographic series (Good Intention 1-200g, Negative space - A Portrait, Evidence n. xxxxxx) and an installation (X (Tenderly, In Silence)). The themes as well as the forms of the artworks are related to the magnitude of human impact on planet earth, visible in traces, feelings of guilt, and the possibility of lightness in actions and thoughts. Part two consists of a dialogue in a book form: a discussion between the text, the artworks and other visual references (archival images and works of art by other artists). The main focus of the book lies in the process where the written text explores different possible relationships with the visual artworks. The search for connection between artworks and words happens through fictional texts, texts written in relation to the source literature, direct quotes, positioning of the series of images, and layout decisions. Thereby part two continues the exploration of the possible forms and methods of artistic research. The context of both the exhibition and the book is related to the Age of the Anthropocene. The human impact on the planetary system is present in the artworks as weight related meditations on the scale of human traces and the emotional burden created by them. Through written text, the themes of the literary sources are stretched from the discourses of humanism towards the direction of post-humanism. The thoughts of writer Susan Sontag, philosopher Emmanuel Levinas and art historian John Tagg are examined through binoculars of the emotions of guilt felt on the Anthropocene era. The thesis is also leaning on the thoughts on ecological thinking by philosopher Timothy Morton and on writings on guilt by philosopher Sami Pihlström. In both the exhibition and the book, the underlying themes include the role of photography in creating or closing the gap between humans and other forms of existence. Part two is striving to be loyal to the openness and associative power of the exhibition form.
Description
Supervisor
Rekula, Heli
Thesis advisor
Rekula, Heli
Keywords
antroposeeni, syyllisyys, valokuvataide, taiteellinen tutkimus, kirjoittava kuvataiteilija
Other note
Citation