JoystickDJ

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2005
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
68
Series
Abstract
Lopputyössäni kuvaan kehitystyötäni uudenlaisen DJ- työkalun rakentamiseksi. Suunnittelun lähtökohtana on DJ-kulttuurin muutaman kymmenen vuoden mittainen kehitys ja henkilökohtainen kokemukseni DJ:n työstä. Tärkeimpiä tavoitteita suunnittelussa oli DJ:n ja yleisön välisen vuorovaikutuksen vaatimuksiin vastaaminen ja DJ:n soittotekniikoihin perustuvan uudenlaisen käyttöliittymän suunnittelu. JoystickDJ on tietokoneohjelmana toteutettu instrumentti, joka on tarkoitettu DJ:den käyttöön. Käyttöliittymänä tietokoneohjelmaan toimii kaksi joystick-peliohjainta. Käyttöliittymän graafiset ja fyysiset ratkaisut perustuvat DJ:n levyjen miksaamisessa käyttämiin temppuihin ja elektronisen musiikin rakenteisiin. JoystickDJ on tarkoitettu lähinnä uudenlaisia musiikillisen itseilmaisun keinoja etsiville DJ:lle. Ohjelmisto on tässä lopputyössässä kehitetty ensimmäiseen toimivaan testiversioon asti, jotta pystyin testaamaan konseptin ja teknologiavalintojen toimivuutta ennen JoystickDJ:n mahdollista jatkokehitystä.
Description
Supervisor
Dean, Philip
Keywords
Joystick, DJ, käyttöliittymä, musiikki, sample, live-esitys, instrumentti, ohjelmisto, User interface, performance, music, instrument, software, electronic music, tool, software
Other note
Citation