Sähköisten häiriökenttien voimakkuuksien mittauslaitteen ja mittausmenetelmien kehittäminen pientaajuusalueelle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
01.66
Degree programme
Language
fi
Pages
54
Series
Description
Supervisor
Wallin, Pekka
Keywords
Other note
Citation