Yritysten verkostoituminen perinteisillä teollisuudenaloilla: case puutuoteteollisuus Etelä-Savossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Department
Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Department of Marketing and Management
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
markkinointi, yritykset, verkostot, puusepänteollisuus, puutuotteet, design management
Other note
Citation