Puisto taideteoksena - Kolme helsinkiläistä puistoa suunnittelun ja laajennetun lavastuksen näkökulmasta

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorAaltonen, Jari
dc.contributor.departmentElokuvataiteen ja lavastustaiteen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Film, Television and Scenographyen
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorLahtinen, Outi, Prof., Aalto University, Department of Film, Television and Scenography, Finland; Gröndahl, Laura, Univ. Lecturer, Uniarts Helsinki’s Theatre Academy, Finland
dc.date.accessioned2023-08-16T09:00:07Z
dc.date.available2023-08-16T09:00:07Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractThe starting point for my research comes from my observations on the literature of garden art, in which parks and gardens are often equated with theater and scenography. This led me to the question of what connects parks and gardens to the art of theater and scenography. A park with its surroundings can act as art. This way the art in outdoors can be more than just a statue on a pedestal. In different outdoor spaces people can be guided to use and observe the space as art through the usability. Overarching theme in my study is the usability of outdoor spaces: how the space solutions move people in space and how they experience the space? I am approaching a topic that is familiar to me, planning outdoor spaces. I have used my own experience of park design and landscape architecture. I have connected this with the theory of expanded scenography and pragmatic art philosophy. I am seeking answers to my research questions by studying three different public spaces in Helsinki. Tapio Wirkkalan puisto - Tapio Wirkkala Park is a central part of this study. It’s unusual park space in Finland due to the amount of art included in the space. In comparison Karhupuisto - Bear Park represents more traditional concept of art and Hiljentymisen piha - Yard of Silence represents what I call integrated concept of art. I observe my case studies as works of art, and the artistic experience they generate. According to art philosophy of pragmatism, aesthetic experience is created through practical and material features, providing that the art is experienced through one’s own experience. Very practical features such as the plants, furnishings, different materials used and built structures affect the experience of any outdoor space as art - as a meaningful experience. The designers of Tapio Wirkkala park and Yard of Silence have their background in theatre scenography. Both case studies show how the scenography and its ways thinking and working affected the spaces created and how the designers move a people in these spaces. When planning public outdoor spaces, the art of theatre and scenography can be utilized by using various means and concepts. This way art can be understood in a much wider concept in comparison to a traditional park architecture and design.en
dc.description.abstractTutkimukseni lähtökohtana on havaintoni puutarhataiteen kirjallisuudesta, jossa puistot ja puutarhat rinnastetaan usein teatteriin sekä lavastukseen. Tämä herätti minussa kysymyksen, mikä yhdistää puistot ja puutarhat teatteri- ja lavastustaiteeseen. Kokonainen puisto ympäristöineen voi toimia taiteena, jolloin ulkotilassa oleva taide voi olla paljon enemmän kuin pelkkä jalustalla seisova patsas. Erilaisten ulkotilojen käyttäjät voidaan myös ohjata käyttämään ja katsomaan ulkotiloja taiteena, jolloin kyse on yhdenlaisesta ulkotilojen käytettävyydestä. Tutkimukseni läpikulkeva teema näyttäytyy ulkotilan käytettävyydessä, miten tilasuunnittelun ratkaisut liikuttavat tilassa olevaa ihmistä ja mitä suunniteltu ulkotila on siellä liikkuville ihmisille? Lähestyn itselleni tuttua aluetta, julkisen ulkotilan suunnittelua omasta puistosuunnittelun ja maisema-arkkitehtuurin kokemuksestani käsin, laajennetun lavastuksen teorian sekä pragmatistisen taidefilosofian näkökulmista. Haen vastauksia tutkimuskysymyksiin tarkastelemalla Helsingin kantakaupungin alueella sijaitsevaa kolmea julkista ulkotilaa. Tutkimukseni keskiössä on Tapio Wirkkalan puisto, joka taidesisältönsä vuoksi on poikkeuksellinen puistokohde Suomessa. Sen vertailukohteena ovat Karhupuisto, joka tutkimuksessani edustaa puistoihin liitettyä perinteistä taidekäsitystä sekä Hiljentymisen piha, jossa toteutuu niin sanottu integroitu taidekäsitys. Katson tapaustutkimuskohteitani taideteoksina, ja samalla pyrin ymmärtämään niiden synnyttämää taiteellista kokemusta. Pragmatistisen taidefilosofian mukaan esteettinen kokemus syntyy käytännöllisten sekä materiaalisten asioiden kautta, mutta sillä edellytyksellä, että taide hahmottuu kokijalle hänen omassa kokemuksessaan. Tämän vuoksi ulkotilojen kasvillisuus, kalusteet, niiden eri pintamateriaalit ja rakennelmat eli äärimmäisen käytännölliset ja materiaaliset asiat vaikuttavat siihen, että puisto tai mikä tahansa ulkotila voi näyttäytyä taiteena - merkityksellisenä kokemuksena. Tapio Wirkkalan puistolla sekä Hiljentymisen pihalla on lavastustaustaiset suunnittelijat. Molemmat tapaustutkimuskohteet osoittavat, miten lavastuksesta kumpuavat työ- ja ajattelutavat ovat vaikuttaneet siihen, minkälaiseksi tila on muodostunut, ja millä tavoin suunnittelijat liikuttavat tilassa olevaa ihmistä. Julkisen ulkotilan suunnittelussa voidaan hyödyntää erilaisia teatteri- ja lavastustaiteesta nousevia käsitteitä ja ilmaisukeinoja, jolloin taide voidaan ymmärtää huomattavasti laajemmin, kuin mihin perinteisessä puistosuunnittelussa on totuttu.fi
dc.format.extent298
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.isbn978-952-64-1309-9 (electronic)
dc.identifier.isbn978-952-64-1308-2 (printed)
dc.identifier.issn1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn1799-4934 (printed)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/122479
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-64-1309-9
dc.language.isofien
dc.opnUnt, Liina, Dr., Estonian Academy of Arts, Estonia
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.relation.ispartofseriesAalto University publication series DOCTORAL THESESen
dc.relation.ispartofseries89/2023
dc.revUimonen, Laura, Dr., University of Tampere, Finland
dc.revUnt, Liina, Dr., Estonian Academy of Arts, Estonia
dc.subject.keywordpuistotaidefi
dc.subject.keywordlaajennettu lavastusfi
dc.subject.keywordpuistosuunnittelufi
dc.subject.keywordmaisema-arkkitehtuurifi
dc.subject.keywordtilan dramaturgiafi
dc.subject.keywordTapio Wirkalan puistofi
dc.subject.keywordKarhupuistofi
dc.subject.keywordHiljentymisen pihafi
dc.subject.keywordpark arten
dc.subject.keywordexpanded scenographyen
dc.subject.keywordpark designen
dc.subject.keywordlandscape architectureen
dc.subject.keyworddramaturgy of spaceen
dc.subject.keywordTapio Wirkkala Parken
dc.subject.keywordKarhupuistoen
dc.subject.keywordHiljentymisen pihaen
dc.subject.otherFilm and Televisionen
dc.titlePuisto taideteoksena - Kolme helsinkiläistä puistoa suunnittelun ja laajennetun lavastuksen näkökulmastafi
dc.titlePark as a work of art -Three parks in Helsinki, from the perspective of park design and expanded scenographyen
dc.typeG4 Monografiaväitöskirjafi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotDoctoral dissertation (monograph)en
dc.type.ontasotVäitöskirja (monografia)fi
local.aalto.acrisexportstatuschecked 2023-09-07_0957
local.aalto.archiveyes
local.aalto.formfolder2023_08_15_klo_15_15
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789526413099.pdf
Size:
324.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format