Kaavatalouden hallinta asemakaavoituksessa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKiviluoto, Merja
dc.contributor.advisorSkogster, Patrik
dc.contributor.authorLankinen, Janika
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorMäntysalo, Raine
dc.date.accessioned2017-04-13T10:22:10Z
dc.date.available2017-04-13T10:22:10Z
dc.date.issued2017-03-20
dc.description.abstractErityisesti kuntien talouden kannalta on tärkeää, että kaavoituksen taloudellisia vaikutuksia selvitetään ja kaavoitukseen liittyvät päätökset tehdään tietoisina niiden kaavataloudellisista vaikutuksista. Kaavataloudellisten vaikutusten arviointiin kiinnitetäänkin kunnissa yhä enemmän huomioita. Diplomityön tarkoituksena oli parantaa tietämystä asemakaavojen kustannusten sekä tulojen syntymiseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi tavoitteena oli, että kaavoittajat voisivat hyötyä tutkimuksen tuloksista ja saisivat tietoa siitä, miten suunnitteluvaiheessa asemakaavan taloudellisia vaikutuksia voidaan huomioida kattavasti. Diplomityössä pyrittiin selvittämään kunnan kannalta merkittävimmät asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvat kustannus- ja tulotekijät sekä tutkimaan kaavataloudellisten vaikutusten huomioimista asemakaavaprosessissa. Diplomityön aihetta käsiteltiin kirjallisuustutkimuksen ja haastattelututkimuksen avulla. Lisäksi työssä on havainnollistavana käytännön esimerkkikohteena Mårtensbron asemakaavan muutosalue Espoonlahdesta. Diplomityössä koostettiin kustannuksista ja tuloista vaikutuslista erityisesti kaavoittajien suunnittelutyön tueksi sekä taulukko kaavatalouden kannalta oleellisista työvaiheista ja tavoitteista asemakaavaprosessin eri vaiheissa. Kustannustehokkaimman lopputuloksen saavuttamiseksi kaavataloudellinen näkökulma tulee huomioida kaikissa asemakaavaprosessin vaiheissa ja suunnitteluratkaisut tulee tehdä tietoisina niiden taloudellisista vaikutuksista. Kunnissa tulee vielä vakiinnuttaa ja yhtenäistää kaavataloudellisten vaikutusten arvioinnin käytäntöjä.fi
dc.description.abstractFinding out the financial impacts of a certain detailed land use plan and making information based decision in planning is necessary considering the financial position of municipalities. Municipalities are increasingly paying attention to evaluating the economics of zoning. This thesis aimed to increase the knowledge about costs and revenues related to detailed land use planning. In addition, this thesis aimed to provide useful information for urban planning professionals of how to take financial aspects of planning into account during the process of drafting new or altering a detailed land use plan. The research subject was studied through literature review and interviews of specialists of planning and economics of zoning. Furthermore, an explanatory real life case was introduced to provide a practical perspective to research subject. Alteration of Mårtensbro detailed land use plan in Espoo acted as an explanatory real life case for this study. As results was compiled a list of most important financial aspects of zoning. Additionally, essential stages of financial valuation in detailed land use planning process were formulated into a simple table. Produced lists and tables can be used as tools for urban planning professionals when considering how financial aspects should be acknowledged in the planning process. To achieve the best financial outcome the financial aspect should be taken into notice in all stages of the planning process. The decision related to drafting a detailed land use plan should be made consciously of the financial impacts resulted from the decision. The practices related to evaluation of economics of zoning should be established and unified in municipalities.en
dc.ethesisidAalto 8393
dc.format.extent52 + 2
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/25126
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201704133559
dc.language.isofien
dc.locationP1
dc.programmeKiinteistötalouden koulutusohjelmafi
dc.programme.majorMaankäytön suunnittelu ja kaupunkitutkimusfi
dc.programme.mcodeENG3038fi
dc.subject.keywordkaavatalousfi
dc.subject.keywordasemakaavafi
dc.subject.keywordasemakaavaprosessifi
dc.subject.keywordkustannusvaikutusfi
dc.titleKaavatalouden hallinta asemakaavoituksessafi
dc.titleManaging economics of zoning in detailed land use planningen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
Files